Weg goede voornemens

Versnippering in plaats van efficiënt bestuur

Goede voornemens Peeters II meteen ondermijnd

Het regeerakkoord van de nieuwe Vlaamse regering was nog maar een dag oud en er werd al meteen tegen gezondigd. Terwijl het regeerakkoord de ambitie heeft om ‘efficiënter te besturen', gaat de verdeling van de bevoegdheden tussen de verschillende ministers radicaal in tegen dat voornemen. Kristof Calvo, voorzitter van Jong Groen!, licht toe: ‘Gisteren is meteen duidelijk geworden dat Peeters II vooral lippendienst bewijst aan een meer efficiënte overheid. De 13 beleidsdomeinen en de overeenkomstige departementen zijn nu volledig versnipperd. Resultaat: de meest waanzinnige combinaties van bevoegdheden. De verdeling maakt coherent beleid veel moeilijker en het is nefast voor het functioneren van de ambtelijke structuren. Voor Jong Groen! is deze verdeling onbegrijpelijk.'

Zo wordt Leefmilieu voortaan verdeeld onder drie ministers, terwijl ook Cultuur, Jeugd, Media, Toerisme en Sport - allemaal bevoegdheden onder het departement Cultuur en Vrije Tijd - ook al door verschillende ministers worden beheerd. De versnippering gaat wel erg ver. Zelfs tussen ministers van dezelfde partij worden bevoegdheden opgesplitst: Freya Van den Bossche mag wel minister van Energie zijn, maar het op te richten energiebedrijf wordt de bevoegdheid van haar partijgenoot Ingrid Lieten.

‘Terwijl Vlaanderen vandaag nood heeft aan een slagkrachtige regering met ondermeer een sterk groen energiebeleid, springt de nieuwe regering onverantwoord om met de verdeling van de beleidsdomeinen. Deze verdeling maakt het wantrouwen tussen de regeringspartijen pijnlijk duidelijk. Met deze versnippering dreigen we immers te belanden in vijf jaar politieke spelletjes. De postjes krijgen blijkbaar voorrang op goed bestuur', besluit Kristof Calvo.

Kristof Calvo, voorzitter Jong Groen!

Thema: