Uiteindelijk financieringsdecreet onvoldoende

Financieringsdecreet hoger onderwijs blijft gemiste kans
Jong Groen! en Groen! geven uiteindelijk decreet een onvoldoende

Voor Jong Groen! en Groen! biedt het nieuwe financieringsdecreet voor het hoger onderwijs onvoldoende garanties voor een tweede democratiseringsgolf in het onderwijs, wat nochtans een voorwaarde is voor meer gelijke kansen en een broodnodige investering in onze arbeidsmarkt. Daarom zal de Groen!-fractie bij de stemming vandaag het decreet over de financiering van het hoger onderwijs in Vlaanderen niet goedkeuren.

Ondanks een aantal verbeteringen aan het ontwerp krijgt het decreet van Groen! en Jong Groen! een onvoldoende. "Hogescholen en universiteiten zullen voortaan deels op basis van het aantal afgestudeerden worden gefinancierd. Kansengroepen dreigen het slachtoffer te worden. Groepen die om allerlei redenen minder gemakkelijk doorstromen worden immers minder interessant voor de onderwijsinstellingen. Zo loop je natuurlijk het risico op selectiemechanismen en gerichte rekrutering, " vreest Jef Tavernier, "een tijdige, grondige evaluatie zal moeten ingebouwd worden om dit te vermijden."

Voor bepaalde groepen zoals beurs- en werkstudenten wordt voortaan extra financiering voorzien. "Maar heel wat kansengroepen, zoals studenten van allochtone afkomst, vallen uit de boot. Men voorziet hiervoor een aanmoedigingsfonds, maar daar worden dan weer amper middelen voor vrijgemaakt. Bovendien worden onderwijsinstellingen die al echt inspanningen leveren, niet per se beloond" aldus Kristof Calvo, woordvoerder Jong Groen!.

Kristof Calvo, woordvoerder Jong Groen!
Jef Tavernier, Vlaams parlementslid Groen!

Thema: