Tijd voor een andere aanpak

Tijd voor een andere aanpak

Jong Groen! roept politici-bestuurders Dexia op om presentiegelden terug te storten

De voorbije dagen en weken is er al heel wat inkt gevloeid over de debacles bij Fortis en Dexia. Gezien de impact kan een parlementaire onderzoekscommissie naar de oorzaken van deze crisis niet uitblijven. In afwachting daarvan, roept Jong Groen! alvast de politici-bestuurders van Dexia op om hun verantwoordelijkheid op te nemen.

Dexia is immers geen bank zoals Fortis, eigendom van privé-investeerders en geleid door privé-bestuurders. Via de Gemeentelijke Holding, Arcofin en Ethias wordt Dexia namelijk mee bestuurd door mandatarissen van de klassieke politieke families en leden van de sociale beweging. Politici als Francis Vermeiren, Serge Kubla, Tony van Parys, Jef Gabriëls, Patrick Janssens en Herman Van Rompuy zetelen in de Raad van Bestuur van Dexia Bank België, sommige zelfs in de Raad van Bestuur van de Dexia-groep.

Voor Jong Groen! zijn zij mee verantwoordelijk voor de problemen bij Dexia. Kristof Calvo, voorzitter Jong Groen!, licht toe: "Ofwel sliep men tijdens de Raden van Bestuur, ofwel keurde men het gevoerde beleid bewust goed. Dexia moest te allen tijde hoge winsten boeken op korte termijn. De aandeelhouders, dus ondermeer de Gemeentelijke Holding, kregen zo hoge dividenden uitgereikt. Voor de politici-bestuurders een erg aantrekkelijke strategie, want zo passeerden hun lokale besturen ook langs de kassa. De voorbije tien jaar is op die manier maar liefst 2 miljard euro aan dividenden aan de gemeenten uitgereikt."

Jong Groen! gaat zelfs nog een stap verder. "We roepen de betrokken politici op om hun presentiegelden van de voorbije maanden en jaren terug te storten. Een zitje in de Raad van Bestuur van de Dexia-groep is goed voor een jaarlijks forfaitair bedrag van 20 000 euro en 2 000 euro presentiegeld per vergadering. Voor zulke vergoedingen mag je toch ethiek, expertise en toewijding verwachten", aldus nog Kristof Calvo.

Met deze oproep wil Jong Groen! de aandacht vestigen op de onverantwoorde houding van bestuurders in de financiële sector. Dat dit ook geldt voor politieke mandatarissen is ontgoochelend, in het bijzonder voor de betrokken spaarders en beleggers. Om hun vertrouwen opnieuw te herstellen, doet Jong Groen! ook enkele voorstellen:

  • Het oprichten van een parlementaire onderzoekscommissie. Deze parlementaire onderzoekscommissie moet een grondig onderzoek doen naar het gevoerde beleid bij financiële instellingen zoals Fortis en Dexia en de rol van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen (CFBA). Rekening houdend met deze vaststellingen kan de onderzoekscommissie ook aanbevelingen voor de toekomst formuleren. Nu al is duidelijk dat er nood is aan meer controle en regulering van de financiële sector: op nationaal, Europees en internationaal niveau.
  • Het ontwikkelen van een nieuwe ethische code voor bestuurders uit de financiële sector, inclusief bepalingen over lonen en uittredingsvergoedingen. De huidige corporate governance codes moeten aangescherpt en wettelijk verankerd worden. Bestuurders moeten ook aansprakelijk kunnen gesteld worden voor de tol van hun eigen wanbeleid. Wat we verwachten van privé-bestuurders, geldt zeker voor politici-bestuurders.
  • Jong Groen! verwacht ook dat de federale en Vlaamse regering op korte termijn een toekomstvisie ontwikkelen voor Dexia en Fortis. Onze regeringen moeten samen met de andere aandeelhouders een duurzame toekomst voor deze financiële instellingen realiseren. Zeker bij de banken waarin onze overheden financieel participeren is het tijd voor een andere aanpak. Maatschappelijk verantwoord ondernemen moet daarbij centraal komen te staan. Het kortzichtig streven naar woekerwinsten moet ingeruild worden voor een voorzichtig beleid met een duurzame vermogensbalans.

Kristof Calvo, voorzitter Jong Groen!

Thema: