Tijd om cannabis te legaliseren

De legalisering van marihuana in Uruguay en Colorado, het ‘nultolerantie'-beleid van Bart De Wever in Antwerpen en de vernietiging van illegale kwekerijen zijn enkele feiten die het debat over het drugsbeleid in België hebben heropend. Politiek geëngageerde jongeren stellen vast dat de huidige maatregelen in ons land hun doel voorbijschieten. Ondanks repressieve wetgeving is cannabis de meest gebruikte psychoactieve substantie in België.

Laten we geen rad voor onze ogen draaien: een maatschappij zonder drugs bestaat niet. Waarom blijven we dit dan negeren? Waarom laten we bewust de ruimte voor de ontwikkeling van een zwarte markt die zeer onbedachtzaam omgaat wat betreft de kwaliteit van de producten en dus ook de gezondheid van gebruikers? Waarom steken we ons hoofd in het zand en laten we mee een parallelle economie tot stand komen die soms in verband gebracht wordt met criminaliteit?

De Nederlandstalige en Franstalige Jongsocialisten, de VLD-jongeren, Jong Groen, Comac, jong-MR, jong-FDF en écoloJ verenigen zich vandaag en roepen de Staat op eindelijk haar verantwoordelijkheid op te nemen en van het drugsbeleid een kwestie van volksgezondheid te maken. De verzameling van zoveel politiek geëngageerde jongeren over de taalgrenzen heen toont aan dat er een zeer groot en belangrijk draagvlak bestaat dat de reële verwachtingen van de jeugd vertaalt.

Normaal gezien is het bezit van maximaal 3 gram marihuana door een volwassene getolereerd in België. Er zijn echter enkele burgemeesters, zoals die van Antwerpen, die beslissen om een strikter beleid toe te passen in plaats van een lans te breken voor preventie.

Wij zijn er van overtuigd dat repressieve maatregelen niet leiden tot een verminderd verbruik van het groene goed. Een zeer goed voorbeeld is het alcoholverbod in de jaren '20 in de Verenigde Staten. Het heeft helemaal niet het verbruik van alcoholische dranken tegengehouden: deze was zelfs nooit zo hoog in de periode dat deze maatregel van kracht was. De geschiedenis leert ons veel over ravages veroorzaakt door namaakalcohol, het gevaar van illegale brouwerijen alsook de gezondheidsrisico's door illegaliteit en het taboe omtrent problematisch gebruik.

Het legaliseren van cannabis zou zelfs toelaten om dit taboe te doorbreken en de verleiding naar het verbodene te verminderen. Landen die overgegaan zijn tot legalisering hebben inderdaad geen hoger verbruik vastgesteld. De Nederlandse gezondheidsinstanties hebben bijvoorbeeld een vermindering ervan vastgesteld na het toelaten van de verkoop van cannabis.

We zijn jong maar niet onverantwoordelijk. Wij pleiten niet voor een beleid gericht op losbandigheid en verval maar wel voor één gericht op verantwoordelijke keuzes, buiten de hypocrisie om. Roken is een persoonlijke keuze, die in de eerste plaats de vrijheid betreft van de individuele verbruiker. Vandaag zijn andere ‘drugs' legaal en daar maakt niemand zich druk om. Ze houden een risico in voor de volksgezondheid, maar we weten dat de beste manier om deze tegen te houden niet dwang is, maar sensibilisering, preventie, een vermindering van de risico's en een grondig onderzoek naar de oorzaken die leiden naar een problematisch gebruik van psychotrope middelen.

Vergis je niet. Wij minimaliseren geenszins de negatieve gevolgen van drugs op de gezondheid, het sociaal leven en het psychologisch evenwicht. Deze gevaren kunnen verhoogd worden door de verslaving die sommige substanties voortbrengen. Wij negeren deze gevaren niet maar zijn uitermate overtuigd dat het huidig beleid het heel moeilijk maakt om preventiemaatregelen mogelijk te maken die wijzen op de risico's gelinkt met regelmatig gebruik.

Er zijn tot op heden verschillende Europese landen zoals Nederland, Spanje, Italië en Duitsland maar ook Canada en verschillende Staten in de V.S. die al het medicinaal gebruik van cannabis hebben gelegaliseerd. Het is inderdaad bewezen dat het gebruik van cannabis positieve effecten kan hebben op mensen met kanker of chronische pijnen. In de zojuist opgenoemde landen is dit bijvoorbeeld het geval voor de behandeling van misselijkheid en overgeven bij mensen die een chemotherapie ondergaan, anorexia bij HIV-patiënten en om pijn te verlichten en spieren te ontspannen. Verschillende recente onderzoeken hebben zelfs aangetoond dat marihuana ook kan bijdragen tot het voorkomen van kanker.

Veel marihuana is van slechte kwaliteit, is het resultaat van genetische experimenten of is vermengd met chemische substanties of natuurlijke elementen die schadelijk zijn voor de gezondheid. De legalisering van cannabis moet onder andere bijdragen tot de bescherming van haar gebruikers. Wij wensen ook regelmatige preventiecampagnes die wijzen op afhankelijkheid en een vermindering van de risico's. Deze zouden kunnen gefinancierd worden door een belasting op de productie en/of de legale verkoop van cannabis, of door een ander gebruik van bestaande ‘repressieve' budgetten.

Het is de politieke jeugd die het woord neemt over een complex onderwerp dat een sereen, en niet een gepassioneerd, debat waard is. Wij wensen dat politieke partijen over de breuklijnen en politieke belangen heen debatteren over dit onderwerp met steun van de wetenschappelijke gemeenschap. Ons doel is om de gezondheid van medeburgers te bewaren, dit wel met realiteitszin. België is altijd een voorloper geweest wanneer het gaat over maatschappelijk kwesties. Het is tijd om op de kar te springen.


Sanne Doms, voorzitter van Jongsocialisten
Bert Schelfout, voorzitter van JongVLD
Bram Van Braeckevelt, voorzitter van Jong Groen
Caroline Saal et Guillaume Le Mayeur, co-voorzitters van écoloJ
David Cordonnier, voorzitter van Jeunes Socialistes
Lora Nivesse, voorzitter van Jeunes MR
Aurélie Decoene, voorzitter van Comac
Jérôme De Mot, voorzitter van Jeunes FDF