Oriëntatieproef, ook voor de minister

Oriëntatieproef voor studenten én voor de minister van Onderwijs
Voor Jong Groen! vergist Pascal Smet zich door voorstel van universiteiten van tafel te vegen
 
Afgelopen dagen spraken verscheidene academici zich uit voor het introduceren van een niet-bindende oriëntatieproef na het secundair onderwijs. Onderwijsminister Pascal Smet liet meteen weten geen voorstander te zijn. Gisteren herhaalde hij dat tijdens een actualiteitsdebat in het Vlaams Parlement. Kristof Calvo, voorzitter Jong Groen!, legt uit waarom de minister zich vergist: ‘Door een niet-bindende oriëntatieproef gelijk te stellen met een toelatingsexamen krijgt het geen eerlijke kans. Mits een juiste invulling kan het de slaagkansen van jongeren net gevoelig verhogen. Zo kan het een belangrijk instrument worden bij het democratiseren van het hoger onderwijs.’
 
Ook Jong Groen! pleit voor de introductie van een niet-bindende oriëntatieproef en vraagt aan de Onderwijsminister om de mogelijkheid minstens te onderzoeken. Jong Groen! wil alvast enkele modaliteiten voor de uitwerking van een oriëntatieproef aangeven:
 
- Niet louter cognitief
De oriëntatieproef mag niet alleen naar de kennis van de betrokken jongeren peilen. Ook de vaardigheden en interesses moeten in kaart worden gebracht. Vaak worstelen jongeren vooral met hun toekomstplannen. Via een oriëntatieproef bieden we hen de kans om hun mogelijkheden en verwachtingen te ontdekken.
 
- Meer begeleiding en informatie bij keuze en tijdens opleiding
Bij het maken van een studiekeuze is een meer actieve rol voor de scholen en CLB’s noodzakelijk. Jongeren kunnen beter geïnformeerd worden via trajectbegeleiders, informatiepunten, deelname aan colleges, ontmoetingen met oud-studenten en bezoeken aan onderwijsinstellingen. Ook tijdens de opleiding is informatie en begeleiding cruciaal. Om te vermijden dat minder sterke studenten al te veel studievertraging oplopen is een actieve coaching aangewezen.
 
- Geen selectie aan de poorten van het hoger onderwijs
Een oriëntatieproef mag jongeren geen kansen ontnemen. Daarom moet de proef louter adviserend zijn en plaatsvinden in het secundair onderwijs. Universiteiten en hogescholen krijgen de resultaten pas na de inschrijving, zodat ze leerlingen niet weigeren, maar wel werk kunnen maken van een begeleiding op maat. Met de outputfinanciering is er immers al een risico op selectiemechanismen.

- Ook hervorming secundair onderwijs 
Alleen een betere begeleiding is niet voldoende. Er is nood aan een structurele hervorming van het secundair onderwijs, die er voor zorgt dat scholieren uit alle richtingen beter voorbereid worden. Daarom pleit Jong Groen! voor het uitstellen van de studiekeuze en het invoeren van een comprehensieve middenschool. Zonder zo’n hervorming is een oriëntatieproef een druppel op een hete plaat.
 
Voor Jong Groen! is de reactie op dit voorstel een nieuw voorbeeld van Smets bijzonder ongelukkige start als Onderwijsminister. ‘Eerder was er het opdoeken van Steunpunt GOK, het schrappen van de Brusselpremie en de rel rond de verloning van leerkrachten. We vragen ons stilaan af of de nieuwe Onderwijsminister wel op zijn plaats zit. In juni werd Smet nog gedelibereerd door Caroline Gennez. Wanneer de examencommissie uit de sp.a-leden had bestaan, had de beslissing er wellicht toen al anders uitgezien. De minister moet zich nu in elk geval dringend herpakken, want anders dreigt binnen enkele maanden een flinke tweede zit’, besluit Kristof Calvo.
 
Kristof Calvo, voorzitter Jong Groen!

Thema: