Oriëntatieproef als het te laat is

Vlaams minister van onderwijs Pascal Smet maakte bekend dat er een verplichte ijkingsproef komt voor wie van het secundair naar het hoger onderwijs wil overstappen. Jong Groen reageert positief, maar stelt zich vragen bij de methodiek.

"Dat er nood is aan een oriëntatieproef is al langer bekend. De uitval van eerstejaars hogeschoolstudenten is tekenend. Het is echter vreemd dat de proef slechts bij de inschrijving afgenomen zou worden. Dat is gewoon te laat. Wie iets uit de Colruyt nodig heeft, maar dat in de Delhaize vaststelt is er aan voor de moeite." stelt Bram Van Braeckevelt, voorzitter van Jong Groen.

Jong Groen pleit dan ook voor een oriëntatieproef op het einde van het secundair onderwijs, zoals de groene jongeren hebben beslist op hun congres in maart. Dat de test niet-bindend is, vinden de jongeren positief. Het verhaal van jongeren in het hoger onderwijs hoeft niet altijd negatief zijn. Af en toe zijn er ook jongeren die - tegen het advies van het CLB in - er wel in slagen een succesvol parcours af te leggen in het hoger onderwijs.

Zo'n ijkingsproef alleen is niet heiligmakend. Jong Groen pleit voor een oriëntatieproef die verder gaat dan een ijkingsproef. Bij een oriëntatieproef worden niet alleen de startcompetenties in acht genomen, ook vaardigheden en interesses moeten in de weegschaal gelegd worden.

Stages in het secundair onderwijs

Naast de invoering van een oriëntatieproef, zijn stages onontbeerlijk om aan te voelen in welke omgeving jongeren willen functioneren, ook in het secundair onderwijs verduidelijkt Van Braeckevelt. "Wanneer jongeren de kans krijgen om in een vroeg stadium stage te lopen, is het beeld van de beroepskeuze meer helder. Dit heeft dan ook een positief gevolg voor de studiekeuze en het uitvalcijfer in het hoger onderwijs."

Geen ballonnetje

Hoewel dit voorstel zeker nog kan bijgeschaafd worden, is Jong Groen verheugd dat de minister dit keer zijn voorstellen al eens heeft afgetoetst met het werkveld. Als minister van onderwijs heeft hij in het verleden waardevolle voorstellen zeer onhandig aangepakt. "Benieuwd of deze ijkingsproef - uitgebreid tot een oriëntatieproef - nog in deze legislatuur ingevoerd zal worden." aldus Bram Van Braeckevelt.

Thema: