No Mosquito

No Mosquito
Jong Groen! vraagt lokale besturen om toestellen expliciet te verbieden

Sinds enkele maanden is de Mosquito niet uit het nieuws te slaan. Het toestel, en het gebruik ervan, veroorzaakte in binnen- en buitenland heel wat ophef. Jong Groen! vraagt nu aan alle lokale besturen om een expliciet verbod op Mosquito's uit te vaardigen. Hiervoor werd een motie ontwikkeld, waarmee Groen!-mandatarissen in gans Vlaanderen een verbod zullen voorstellen in de gemeenteraad van hun gemeente of stad. Kristof Calvo, woordvoerder van Jong Groen!, legt uit waarom: "Het gebruik ervan druist in tegen een aantal artikels uit het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind. Een Mosquito is ook allerminst een goede oplossing voor mogelijke overlast. Die zal zich immers gewoon elders voordoen. Bovendien zullen álle kinderen en jongeren erdoor weggejaagd worden. Zo zijn alle jongeren, ongeacht of ze overlast veroorzaken of niet, niet meer welkom op bepaalde plaatsen."

Volgens sommigen is er op dit moment al voldoende federale wetgeving (de wet van 12 juli 1985 inzake de bescherming van mensen tegen schadelijke effecten van niet-ioniserende stralen) die het gebruik van Mosquito's eigenlijk verbiedt, maar daar is geen eenduidigheid over. Volgens Jong Groen! is een expliciet verbod op gemeentelijk niveau zonder meer belangrijk. "Een ondubbelzinnig verbod vanuit het lokale bestuur, bijvoorbeeld via een bepaling in het politiereglement, heeft een belangrijke symbolische waarde. Alleen zo geef je duidelijk aan dat Mosquito's niet thuishoren in Vlaamse steden en gemeenten. Recent gaf de gemeente Elsene al het goede voorbeeld. In april besliste de gemeenteraad daar om het gebruik van Mosquito's te verbieden op hun grondgebied", licht Kristof Calvo toe.

De Mosquito is in 2007 in Groot-Brittannië op de markt gebracht. In Europa zijn ondertussen al meer dan 5000 Mosquito's in gebruik. Ze duiken vooral op in Britse, Nederlandse en Duitse steden en gemeenten, maar in maart raakte bekend dat er ook in ons land al gelijkaardige toestellen circuleren.

Kristof Calvo, woordvoeder Jong Groen!