Nieuwe kerncentrale bouwen is waanzin

Marechal kaart in zijn opiniestuk op deredactie.be van 9 maart terecht aan dat de energiekosten de pan uitswingen.

Hij denkt echter dat dit gemakkelijk op te lossen valt door te kiezen voor dezelfde energieproductie die de oorzaak is van de stijgende energiekosten. Hij pleit zelfs voor de bouw van een nieuwe kerncentrale. Nieuwe kerncentrales zijn geen duurzame oplossing, noch om het klimaatprobleem op te lossen, noch op economisch vlak.

Marechal hypothekeert met dit onrealistische ideetje onze én de volgende generaties. Nochtans schrijft Marechal in verschillende opiniestukken op deze website, maar ook bijvoorbeeld in De Morgen (12/1/2011) "Indien we de toekomst van de jongeren van vandaag, maar vooral ook van de toekomstige generaties, niet volledig willen hypothekeren, dan moeten we ingrijpen" Deze mooie woorden van Maréchal tijdens zijn campagne om jongerenvoorzitter van de CD&V te worden, blijken nu een lege doos te zijn.

Kernenergie is het voorbeeld bij uitstek wanneer we spreken over het belasten van toekomstige generaties. Kernenergie is geen duurzame oplossing. Uranium is geen onuitputtelijke grondstof en voor het kernafval is nog steeds geen oplossing. Tegenwoordig kost het opslaan van kernafval al meer dan 8 miljard. En ondanks decennialang wereldwijd onderzoek en miljarden euro's aan fondsen heeft niemand een oplossing gevonden om hoogactieve stoffen gedurende een miljoen jaar of meer veilig op te bergen. In België zoekt men in kleilagen, in Duitsland in zoutlagen, in Zweden graaft men tunnels in de rotslagen onder de zeebodem, in de VS graaft men tunnels in de granietlagen van de Rocky Mountains,... Allemaal zonder resultaat.

Waar we ons ook enorm aan storen in het voorstel van Jong CD&V, is dat ze naast hun gebrekkige langetermijnvisie er ook vierkant draaiende economische redeneringen op na houden. Jong CD&V blaast warm en koud tegelijk. Enerzijds trekken ze volledig de kaart van hernieuwbare energie terwijl ze anderzijds miljarden willen investeren in een nieuwe kerncentrale. Ook de redenering dat de bouw van een nieuwe kerncentrale een tussenoplossing is op korte termijn, houdt weinig steek. Laat staan dat het nu een antwoord zou kunnen bieden op de hoge energieprijzen. De bouw van een nieuwe centrale duurt gemakkelijk meer dan 10 jaar.

Bovendien denkt Marechal door de bouw van een nieuwe kerncentrale en de verlenging van het openhouden van de oude kerncentrales de monopoliepositie van Electrabel te doorbreken. Dit is te gek voor woorden. De regering waar Marechal's moederpartij deel van uitmaakt, gooide het net op akkoordjes samen met Electrabel. Hierbij kochten ze een nucleaire taks af met de verlenging van de duur van de kerncentrales. GDF Suez, de moederholding van Electrabel verkoopt in onze buurlanden de energie goedkoop. Maar hier in België waar Electrabel een monopoliepositie bezit worden de prijzen kunstmatig hoog gehouden. De federale regering durft dan niet eens een taks te heffen om de onrechtmatige winsten van Electrabel af te romen. In tegendeel, Electrabel krijgt met de notionele intrestaftrek en andere constructies enorme kortingen op haar factuur aan de fiscus. Enkel door energieproductie te decentraliseren, door in te zetten op kleinschalige en duurzame energieprojecten kan men deze enorme macht van Electrabel doorbreken.

Kernenergie als de wissel op de toekomst voorstellen is de mensen blaasjes wijsmaken. Bovendien zou een nieuw nucleair tijdperk een ferme tik betekenen voor de vele ondernemers die vandaag actief zijn in de hernieuwbare energie. Een hoog percentage van energiewinning door kernenergie is immers een gevaar voor de investeringen in duurzame energie. Om een relevant voorbeeld te geven, gasleverancier Essent wou in Genk een gasgestookte elektriciteitscentrale bouwen. We jaagden Essent echter weg door de onzekerheid over de kernuitstap. Dat was een investering van 500 miljoen, die niet doorging omdat het "investeringsklimaat" niet goed was.

Marechal praat al maanden over hoe onze generatie, de zogenaamde Millennials, voor vernieuwende en langetermijnoplossingen moet durven pleiten. ‘Doemdenken is geen eigenschap van de Millennial generatie' (Marechal in De Morgen, 12/1/2011). Maar Marechal gedraagt zich momenteel als een angstige Nucleannial. Jonge politici die vandaag willen opkomen voor onze generatie én de volgende moeten moedige, toekomstgerichte oplossingen naar voor schuiven. We moeten keuzes durven maken. Ofwel kiest men voor een groene toekomst, ofwel houdt men vast aan concepten van het verleden. Jong Groen! kiest alvast resoluut voor het eerste.

Loes Van Cleemput, ondervoorzitster Jong Groen! en Maarten Motté, bestuurslid Groen!