Nieuwe bestuursploeg

Nieuwe bestuursploeg voor Jong Groen!
Kristof Calvo herverkozen als voorzitter, Wout De Meester nieuwe ondervoorzitter

Gisteren hebben de leden van Jong Groen! een nieuw nationaal bestuur gekozen. De 22-jarige Kristof Calvo werd opnieuw verkozen als voorzitter. Lokaal is hij voorzitter van Groen! Willebroek. In juni was hij ook eerste opvolger op de Vlaamse lijst in de provincie Antwerpen. De ondervoorzitter is wel een nieuwkomer: de Jong Groen!-leden kozen Wout De Meester als opvolger van Wim Borremans. De Meester is een 27-jarige leraar uit Sint-Niklaas. Als voorzitter van de lokale groep volgt hij het werk van de Sint-Niklase beleidsploeg, waar Groen! deel van uitmaakt, op de voet. De Meester was ook één van de jonge kandidaten op Oost-Vlaamse lijst voor het Vlaams Parlement.

Kristof Calvo, voorzitter Jong Groen!, maakt alvast duidelijk dat de nieuwe bestuursploeg ambitieus is: "Het ledenaantal van Jong Groen! is het voorbije jaar opnieuw gestegen. Met een uitstekend congres hebben we er een boeiend ‘jaar van de inhoud' opzitten. Met deze ploeg moet het mogelijk zijn om op dit elan verder te gaan. Met een startdag voor onze lokale afdelingen, een herfstweekend met écolo j en inhoudelijke werkgroepen rond sport en ondernemersschap belooft het alvast een druk najaar te worden. Ook bij Groen! breken er belangrijke weken aan. Met het partijbreed beraad en de voorzittersverkiezingen in aantocht zullen we als groene jongeren van ons laten horen."

Ook de andere bestuursfuncties werden door de leden gekozen. Elke Dierckens is aangeduid als communicatieverantwoordelijke, Ivo Van Ginneken is de nieuwe inhoudelijk coördinator. Ook Loes Van Cleemput, de kersverse vormingsverantwoordelijke, is nieuw in het bestuur. Als afdelingsverantwoordelijke neemt Katrien Vanhove de begeleiding van de lokale afdelingen voor haar rekening. Jonas De Meyer blijft op post als internationaal secretaris. Als toegevoegde bestuursleden werden Eva Lauwers, Ellen De Boeck, Thomas Lamm en Bart Dhont aangeduid.

Kristof Calvo, voorzitter Jong Groen!