Nieuwe bestuursploeg

Nieuwe bestuursploeg

Kristof Calvo verkozen als eerste voorzitter van Jong Groen!

Gisteren hebben de leden van Jong Groen! een nieuw nationaal bestuur gekozen. Voor het eerst werd er ook een voorzitter aangeduid. Voorheen verkoos Jong Groen! immers steeds twee woordvoerders. Kristof Calvo werd door de leden verkozen als eerste voorzitter. Kristof Calvo is een 21-jarige student Politieke Wetenschappen uit Willebroek. Lokaal is hij voorzitter van Groen! Willebroek en het voorbije jaar was hij ook al actief als woordvoerder van Jong Groen!. Als ondervoorzitter, ook een nieuwe functie, werd Wim Borremans verkozen.

Kristof Calvo, kersvers voorzitter Jong Groen!, reageert bijzonder tevreden: "De nieuwe bestuursploeg is er helemaal klaar voor. Het ledenaantal van Jong Groen! is het voorbije jaar gestegen, onze studentenafdelingen boeren goed en er is net een nieuwe website. Met deze ploeg moet het mogelijk zijn om op dit elan verder te gaan. Met een startdag voor onze lokale afdelingen, een herfstweekend met écolo j en de eindfase van het Horizondebat belooft het alvast een druk najaar te worden. Voor ons is de ambitie van het Horizondebat duidelijk: Groen! weer helemaal op de kaart zetten als ideeënpartij. Met Jong Groen! gaan we de komende weken en maanden dan ook zeker van ons laten horen."  

Ook de andere bestuursfuncties werden aangeduid. De nieuwe ploeg is een mix van nieuwe gezichten en oude bekenden. Zo blijven Bruno Mostrey en Jonas De Meyer op post als inhoudelijk coördinator en internationaal secretaris. Sara Geets wordt communicatieverantwoordelijke, Katrien Vanhove is voortaan vormingsverantwoordelijke. Niels Decoene neemt als afdelingsverantwoordelijke de begeleiding van de lokale afdelingen voor zijn rekening. Als toegevoegde bestuursleden werden Klaas Lagrou, Eva Lauwers, David Vandevelde en Liesbeth Vanneste verkozen.

Kristof Calvo, voorzitter Jong Groen!