Minder studiekosten

Minder studiekosten aub

Jong Groen! steunt Respact

Vandaag, dinsdagnamiddag 28 april, verzamelt Respact, een platform van studenten, jongeren- en onderwijsorganisaties, in Brussel voor een manifestatie. Samen pleiten ze voor minder studiekosten in ons hoger onderwijs. Jong Groen! onderschrijft het Respact-pleidooi en is deze namiddag ook van de partij samen met écolo j, de Franstalige groene jongeren.

Kristof Calvo, voorzitter Jong Groen!, legt uit waarom: “Studeren aan een hogeschool of universiteit kost op dit moment een bom geld: inschrijvingsgeld, cursusmateriaal, huisvesting, openbaar vervoer, ... . Om het hoger onderwijs verder te democratiseren is studiekostenvermindering, samen met een betere begeleiding van minder sterke studenten, noodzakelijk. De voorbije legislatuur zijn er al enkele maatregelen genomen voor de studiekosten in het leerplichtonderwijs. Van de volgende minister van onderwijs verwachten wij concrete maatregelen voor het hoger onderwijs.”

 

De concrete eisen van Jong Groen! op een rijtje:

  • Op dit moment komen veel financieel kwetsbare studenten niet in aanmerking voor een studiebeurs. Jong Groen! vraagt daarom een verhoging van de inkomensgrenzen om aanspraak te kunnen maken op een studiebeurs. Minstens een derde van de studenten moet een beurs kunnen genieten.

  • Beurzen moeten bovendien automatisch worden toegekend. Zo vermijd je dat beursgerechtigde studenten om administratieve of psychologische redenen geen beurs aanvragen.

  • De beursbedragen moeten ook worden opgetrokken. De huidige bedragen dekken immers niet eens alle directe studiekosten. Studiekosten moeten voortaan tweejaarlijks worden gemeten. De evolutie wordt bijgehouden via een studiekostenindex. Bij een stijging van de index worden de studiebeurzen automatisch aangepast.

  • Ook de kosten voor studiemateriaal moeten lager. Om onderwijsinstellingen en docenten daarin te responsabiliseren pleit Jong Groen! voor een maximumfactuur, een kostenplafond per studiepunt voor opleidingsspecifieke kosten en studiemateriaal. Studenten moeten ook vooraf duidelijk kunnen weten hoeveel een bepaalde opleiding kost.

  • Het aanbod van internationale stages en uitwisselingen moet uitgebreid en gedemocratiseerd worden. Financiële drempels moet zoveel mogelijk weggewerkt worden. Voor de talenkennis en de persoonlijke ontwikkelingen van studenten zijn zulke projecten erg nuttig, dus iedereen moet hiervan kunnen genieten.

Kristof Calvo, voorzitter Jong Groen!

Thema: