Middenstand regeert het land

Middenstand regeert het land

Voor Jong Groen! is houding sp.a in communautair overleg onbegrijpelijk

Na de zomerstop komen de communautaire onderhandelingen stilaan terug op gang. Op aandringen van de Vlaamse regeringspartijen zal Groen! niet langer betrokken worden bij deze onderhandelingen. Kristof Calvo, woordvoerder van Jong Groen!, is verontwaardigd over deze beslissing: “De dialoog van gemeenschap tot gemeenschap krijgt zo een erg enge invulling. Partijen die het economisch regionalisme van Kris Peeters & co niet onderschrijven zijn immers niet meer welkom aan de onderhandelingstafel. Als er werkelijk onderhandelingen opgestart worden, zullen de Vlaamse voorstellen meer dan ooit geïnspireerd zijn door het eisenpakket van VOKA en UNIZO. De voorbije maanden hebben Groen! en Ecolo nochtans constructief meegewerkt aan een oplossing voor de impasse. Als enige politiek familie zijn zij erin geslaagd om in dialoog te treden over de toekomst van ons land. Met het wegvallen van Groen! lijken de kansen op een evenwichtig communautair akkoord nog kleiner.”

Vooral de houding van sp.a is onbegrijpelijk. “Oorspronkelijk weigert sp.a deel te nemen aan een overleg over een nieuwe ronde in de staatshervorming. Na maanden aan de zijlijn te staan, maakt men een bocht van 180 graden. Caroline Gennez droomt ondertussen luidop van een sociale staatshervorming. Door een veto uit te spreken tegen de deelname van Groen!, maakt ze een dergelijke staatshervorming echter onmogelijk. Ofwel is sp.a nu volledig het noorden kwijt, ofwel onderschrijft men zonder morren Kris Peeters’ sociaal-economische agenda van flexibilisering en sociale afbraak. Het regionaliseren van bevoegdheden om de solidariteit en de sociale bescherming in ons land af te bouwen is en blijft voor Jong Groen! echter onaanvaardbaar”, aldus Kristof Calvo.

Kristof Calvo, woordvoerder Jong Groen!