Meyrem Almaci, net gestart als fractieleider

Wanneer ik Meyrem opbel voor een interview hoor ik een krijsende Ilhan op de achtergrond. Vijf minuutjes later belt ze zelf terug, het gebrul is overgegaan in rustig babygebrabbel en dus heb ik -bijna- de volledige aandacht van de fractieleidster. In een vorig leven was Meyrem woordvoerster van Jong Groen! Dat combineerde ze toen al met een drukke job en een mandaat als gemeenteraadslid; met multitasking heeft ze dus ervaring.

Hoe ben je eigenlijk bij Jong Groen! terecht gekomen?

Tot de verkiezingsnederlaag van 2003 was ik een passief lid van Jong Groen! Na de verkiezingsnederlaag wou ik me meer engageren. Toen kwam de vraag om woordvoerder van Jong Groen! te worden. Ik was vereerd maar twijfelde, net omwille van tijdsgebrek. Maar ik ben blij dat ik het gedaan heb. Ik heb er veel uit geleerd: persteksten opstellen, debatteren, de pers te woord staan...

Welke rol moet een jongerenafdeling volgens jou spelen?

Het moet de jongeren in de partij een stem geven. Met Jong Groen! moeten jongeren mee kunnen wegen op de besluitvorming in de partij. Dat gebeurt via vertegenwoordigers in bijvoorbeeld de politieke raad (het interne parlement van Groen! nvdr) en jongeren in het partijbestuur. JG is een beetje de zweep van de partij. Jong Groen! heeft een rol te spelen door kritisch te zijn en aan te geven wat Groen! dreigt te vergeten. Een concreet voorbeeld is hoe we met de jongeren het debat over de Europese Grondwet op de agenda gezet hebben. De partij liet dat links liggen. Pas nadat wij dat aankaartten is de bal aan het rollen gegaan en heeft men dat onderwerp echt opgenomen. Een andere belangrijke taak van Jong Groen! vind ik jongeren politiek bewust maken.

En jongeren klaarstomen voor een politieke carrière?

Neen, voor mij heeft het zeker zo niet gewerkt. Ik ben de politiek in gerold en ook binnen de partij ben ik van het ene in het andere gerold. Daar is geen carrièreplanning mee gemoeid. JG was voor mijn geen opstapje. Wat ik er wel aan overgehouden heb zijn vrienden. Het is een leuke manier om andere jongeren te leren kennen. Ik was niet in mijn eentje woordvoerder maar samen met Ruben Vanhaeverbeke en ik heb ook zeer veel samengewerkt met anderen uit het bestuur van Jong Groen! zoals Joost Cammaert. Dat is vooral wat ik overhoud aan Jong Groen!, een breed netwerk en veel vrienden.

Nu de hele kamerfractie bestaat uit jonge mensen, is Jong Groen! dan niet overbodig?

Het is niet ondenkbeeldig dat ook wij meer dan ons lief is moeten meedraaien in een systeem. We hebben absoluut nood aan een achterban die kritisch nadenkt. De groene senioren trekken trouwens ook aan onze mouw om aandacht te vragen voor hun thema's en standpunten. Jong Groen! moet dat dus zeker ook blijven doen.

Verschilt jullie wijze van werken ook?

Als ik vergelijk met andere fracties dan zie ik dat wij veel meer overleggen. Bij ons is er in de fractie geen survival of the fittest. We werken collegiaal en dat is blijkbaar uitzonderlijk. Het is een atypische manier van aan politiek doen maar volgens mij wel typisch voor groenen. We willen wel zichtbaar zijn in het parlement en in de pers. Dat vraagt toch een competitieve houding, een beetje machogedrag en veel avondvergaderingen. Maar ik vind de ruimte om op een eigen manier aan politiek te doen. Humor is daar een belangrijk element in. En ik wil ook geen roofbouw op mezelf plegen. Het spijt me om het te moeten zeggen, maar de hardheid en intensiviteit waarmee Yves Leterme zelf het afgelopen jaar aan politiek deed, hebben zich tegen hemzelf gekeerd en deden hem zelfs in het ziekenhuis belanden.

Wat is jullie oordeel over het regeerakkoord?

Het regeerakkoord belooft niet veel goeds. Het is enkel concreet als het gaat over rechtsliberale initiatieven zoals de uitzendarbeid bij de overheid en de nieuwe belastingsschalen. Als het gaat over sociale en economische thema's dan is het akkoord zeer vaag, dan moet er nog worden gestudeerd of verder overlegd. Dat is een teken aan de wand. Als de regering haar huiswerk niet goed doet, willen wij hen wel een handje helpen. Wij gaan op een onderbouwde manier oppositie voeren. Als groenen focussen we op de lange termijn. En we doen zelf ook voorstellen zoals de klimaatwet of de onderzoekscommissie die fiscale fraude zal onderzoeken.

auteur: Elke Decruynaere