Met inhoud en ambitie naar 7 juni

Met inhoud en ambitie naar 7 juni

Jong Groen! mikt op dubbele cijfers en regeringsdeelname

Groen! moet bij de komende Vlaamse en Europese verkiezingen mikken op dubbele cijfers. Dat liet Jong Groen! weten op haar Congres 2.0, het inhoudelijk congres van Jong Groen! zaterdag in het Vlaams Parlement. Kristof Calvo, voorzitter Jong Groen!, stelde het zo: “Deze keer mogen we geen vrede nemen met 5, 6 of 7 procent. Wij hebben geen dioxinekippen nodig om dubbele cijfers te halen. Nu is het moment om dat te bewijzen. Met zo’n resultaat mag de ambitie niet ophouden op zondagavond 7 juni. Voor ons, als Jong Groen! is het duidelijk: Groen! moet de ambitie hebben om deel uit te maken van de nieuwe Vlaamse regering.”

Volgens Jong Groen! is Groen! op dit moment het enige alternatief voor het politieke immobilisme en de foute keuzes van de traditionele politieke partijen. Volgens Kristof Calvo kan Groen! het verschil maken: “Wij wel, anderen niet. Volgens sp.a is de volgende Vlaamse regering zonder hen een centrum-rechtse regering. Wel, wat een centrum-rechtse regering betekent, hebben we de voorbije vijf jaar gezien. Mét die partij in de regering! Zonder ons krijgt de sp.a-kiezer en de ACW’er na 7 juni opnieuw een Vlaamse regering waar Unizo, Voka, de Boerenbond en de havenlobby de pen vasthouden.”

Congres 2.0 was als inhoudelijk congres het startschot van de verkiezingscampagne voor Jong Groen!. Met concrete voorstellen die inspelen op de problemen van jongeren en heel veel jonge kandidaten op de groene lijsten (ook op verkiesbare plaatsen) trekt Jong Groen! de boer op.

Enkele besluiten van het congres op een rijtje:

  • Om de talenkennis van jongeren op te krikken pleit Jong Groen! voor het invoeren van immersie- of taalbadonderwijs voor leerlingen in het secundair onderwijs. Vakken zoals wetenschappen, geschiedenis en aardrijkskunde worden voortaan in het Frans gegeven door een Franstalige.

  • De studiekeuze in het secundair onderwijs moet worden uitgesteld. In plaats van meteen te kiezen komt er een comprehensieve middenschool. In de tweejarige opleiding zullen alle leerlingen zowel algemene, creatieve als technische vorming krijgen. Pas vanaf het derde jaar zullen leerlingen dan een richting kiezen.

  • Studiekosten in het hoger onderwijs moeten voortaan regelmatig gemeten worden: via een studiekostenindex. De beurzen moeten daaraan aangepast worden. Daarnaast moeten de beursbedragen hoger, moet het aantal beursstudenten worden opgekrikt en moet er een maximumfactuur voor studiemateriaal worden ingevoerd.

  • Er moet zo snel mogelijk een openbare vervoerskaart komen voor alle vervoersmaatschappijen. Studenten en werkzoekenden moeten die kunnen aanschaffen voor €50/jaar, de huidige prijs van de GO-PASS. Voor jongeren tot 18 jaar moet openbaar vervoer gratis zijn.

  • Het aandeel sociale huisvesting moet met een ambitieus investeringsprogramma flink toenemen. Jong Groen! wil tegen 2020 15% sociale huurwoningen. Nu bedraagt dat aandeel nog geen 6%.

  • Om komaf te maken met de discriminatie op de arbeidsmarkt gaat Jong Groen! voor praktijktesten, anoniem solliciteren en quota voor aanwervingen bij overheidsinstanties.

  • Jong Groen! wil een Vlaamse muzieksubsidie voor de horeca en jeugdcentra in het leven roepen. Dit is een kleine financiële ondersteuning (100 euro per optreden) die de Vlaamse overheid geeft aan cafés en jeugdhuizen die beginnend talent een podium bieden.

  • Om de politieke participatie van jongeren aan te wakkeren pleit Jong Groen! (nog steeds) voor stemrecht op 16 jaar. Op lokaal niveau zijn sterke jeugdraden cruciaal.

Kristof Calvo, voorzitter Jong Groen!