Lef, energie en passie

Jong Groen stap 2012 met portie lef, energie en passie tegemoet

Op vrijdagavond 20 januari verzamelden heel wat jonge groenen in de Markten in Brussel om te klinken op het nieuwe jaar. Europakenner Prof. Hendrik Vos bewees met zijn jaaroverzicht dat de Europese politiek helemaal niet saai hoeft te zijn en zelfs heel wat gelijkenissen vertoont met de Belgische. Na zijn gedreven en bij momenten hilarische uiteenzetting, reikte ondervoorzitter Lies Corneillie de Groene Bril uit.

Dit jaar werden vier studentenorganisaties genomineerd die zich inzetten voor een groenere en meer duurzame toekomst. Voorzitter Bart Dhondt legt uit: "Voor Jong Groen zijn studenten een belangrijke groep van de bevolking die de toekomst in handen hebben, ze mogen dus zeker in de bloemetjes gezet worden."

Ugent 10:10 mocht de prijs in ontvangst nemen, daarmee worden ze beloond voor hun inzet om studenten aan de universiteit van Gent te motiveren om hun voetafdruk te verkleinen. Bijna 1900 studenten en personeelsleden engageerden zicht voor een reductie van 10%.
In zijn nieuwjaarsspeech verzette Bart Dhondt zich tegen het pessimisme van de Millennials: "De idee dat onze generatie het slechter zal hebben dan de vorige getuigt van een volledig gebrek aan ambitie". Hij vervolgt: "Als 2011, zoals Time-magazine schrijft, het jaar was waarin een nieuwe generatie opstond en protesteerde, zal 2012 het jaar zijn waarin die generatie de basis legt voor een heel nieuw hoofdstuk." Bart Dhondt gaf ook een pluim aan Wouter Van Besien en zijn team om de groenen in Vlaanderen en Brussel de geloofwaardigheid en het vertrouwen te hebben gegeven om met onze groene alternatieven naar buiten te komen. Over 14 oktober klinkt het: "Laten we die verkiezingen niet alleen winnen, maar ook het lef hebben om daarna het roer in handen te nemen." De volledige speech vind je hier. Kon je er niet bij zijn, bekijk dan zeker eens de foto's om de sfeer op te snuiven.