Jongerenrapport van de Vlaamse Regering

Globaal (4/10)
Deze Vlaamse regering is er niet in geslaagd jongeren perspectief te geven. Ze is er niet in geslaagd jongeren te overtuigen dat er voor hen een mooie toekomst te wachten staat. Het kan niet alleen beter, het moet ook beter. Na de tweede zit van Peeters II, hoeft er geen III te komen. Jongeren verdienen beter.

Kris Peeters: (5/10)
Kris, je bent letterlijk en figuurlijk de primes inter pares. Als regeringsleider heb je jouw regering samen gehouden en - al dan niet samen - knopen doorgehakt. Ook al was dat niet altijd een eenvoudige opdracht. Als Minister-President ben je inhoudelijk verantwoordelijk voor de daden en keuzes van deze regering. Dierenwelzijn, was precies niet jouw ding. En eerlijk gezegd Kris, de verbreding van de Brusselse ring en Oosterweel zijn keuzes van de vorige eeuw. Als dat voor jou de moedige middenweg betekent dan staan we allemaal verder stil. Kris, jouw regering heeft jongeren in de steek gelaten.

Ingrid Lieten: (5/10)
Ingrid, als minister van Armoedebestrijding heb je je best beentje voorgezet voor kinderarmoede. Goed dat er aandacht is voor kinderen. Alleen... Kinderarmoede komt nooit alleen. Een kind komt niet arm ter wereld, maar groeit op in een arm gezin. Die nuance bleek je als minister toch te missen. Het aantal kinderen dat in armoede leeft, is gestegen. Het kinderarmoedefonds is een leuk gevonden manier om centen in te zamelen, maar we blijven het spijtig vinden dat jouw beleid afhankelijk is van hoeveel centjes de burger wil schenken. Heeft Vlaanderen niet genoeg centjes, of is het gewoon geen prioriteit?

Philippe Muyters: (4/10)
Philippe, je was een goedlachse en aangename leerling. Alleen kan dat niet over je beleid gezegd worden. Je investeringsvisie (of het gebrek er aan) was voor VDAB niet eenvoudig om werk te maken van Arbeidsbemiddeling. Voor jongeren was je niet de minister van activering, voor 1 op de 5 jongeren, zonder job, was je de minister van ontgoocheling.

Jo Vandeurzen: (4/10)
Jo, Jo, Jo. Je hebt heel wat in beweging gezet. Allerlei nieuwe hervormingen en nieuwe decreten... Integrale jeugdhulp, Perspectief 2020 in de sector voor personen met een handicap, nieuw decreet Kinderopvang. Globale lijn: met minder centen meer doen. Alleen, beste Jo, heeft niet iedere zorgbehoevende een sterk genoeg netwerk dat zorg voor hem of haar kan dragen. En in de bijzondere jeugdzorg blijven ondertussen wel 4500 jongeren wachten op een plaats en dat is bij ouders in sommige steden niet anders voor de kinderopvang.

Joke Schauvliege: (3/10)
Joke, niet alleen heb je met jouw kaasschaaf-besparingen jeugdverenigingen en andere middenveldorganisaties financieel pijn gedaan. Bovendien zijn je inspanningen om jongeren een stofvrije lucht te garanderen ondermaats. Zelfs Europese doelstellingen bereiken op vlak van klimaat is niet haalbaar en overeenkomen met je andere collega's uit België kan je ook al niet. Waar moeten onze jongeren nu de hoop nog vinden op een toekomst zonder stormen, overstromingen en droogtes? In één van je spookbossen? Nee Joke. Je was MINI-ster, maar geen minister.

Pascal Smet: (2/10)

Pascal man! Wat doetem toch? Een veel gestelde vraag in jouw legislatuur. De helium-industrie is je dankbaar, want het aantal ballonnen dat jij opliet was niet bij te houden. En resultaat? Geen loopbaanpact voor leerkrachten. Een M-decreet (voor inclusie) zonder centen en dus onuitvoerbaar. 1 op de 7 jongeren verlaat onderwijs zonder diploma. Afgeschafte mentoruren. Een onderwijshervorming was nodig, maar bracht bijna een regeringscrisis teweeg. De uitkomst bleek voor interpretatie vatbaar, want anders bij de meerderheidpartijen. En bovendien niet eens voor elke school van toepassing. De steden schreeuwen om meer capaciteit, maar vanuit Vlaanderen blijft het te stil. Gelukkig zijn we koploper met ons onderwijssysteem. Jammer genoeg in ongelijkheid. En jij was naast minster van onderwijs ook minister van jeugd en... gelijke kansen? Waar zat je met je bevoegdheden toen er een hoofddoekenverbod van kracht werd in het onderwijs? Als er één iemand een C-attest verdient dan ben jij het wel.

Freya Van den Bossche: (4/10)
Freya, betaalbaar wonen. Geen luxe, maar een basisbehoefte voor ongelooflijk veel jongeren. Een basisbehoefte die voor zoveel jongeren onhaalbaar is. Je eigen doelstellingen worden niet gehaald. De doelstelling om 43.000 extra sociaal huurwoningen te bouwen, is verschoven naar 2023, en dat is zelfs niet voldoende. In 2012 behaalde je nog maar 2100 sociale woningen, wat 10% van je doelstelling is en die 1000 extra kavels zullen helaas ook slaap voor de vaak zijn. En wie dan wel een huis bemachtigd heeft, had ook niet bijzonder veel aan jouw steun voor energiebesparing. Jongeren blijven dus in de kou staan.

Geert Bourgeois: (4/10)
Geert, ‘hier spreekt men Nederlands' Bourgeois. Geloof het of niet, maar onze steden worden meer en meer divers. Morgen hebben de grote Vlaamse steden meer jongeren met een ‘vreemd klinkende' naam dan met traditionele Vlaamse namen. Jouw staatsgreep op de integratiesector werd allesbehalve gesmaakt. Zeker niet omdat jouw visie op integratie nogal wrang smaakt. Jongeren zijn niet bezig met ‘inburgeren', maar met het plannen van een toekomst. Je starterspakket was er dan ook bonk naast. 467.000 voor 227 Turkse, Russische of Marokkaanse gezinnen? Benieuwd wat uw minister van begroting daar van denkt. Maar nog erger het beeld dat je schets van de patattenvlaming. Geert, de volgende keer dat je de traditionele Vlaming in het buitenland wil voorstellen, kom dan eerst van onder uw kerktoren man.

Hilde Crevits: (4/10)
Hilde, voor kinderen en jongeren is het belangrijk om onafhankelijk van hun ouders mobiel te zijn. Voor de ouders is het belangrijk dat dit veilig kan. Openbaar vervoer en fietspaden zijn dus cruciaal. En aangezien je een euro maar eenmaal kan uitgeven, begrijpen we totaal niet de keuze voor Oosterweel en de verbreding van de Brusselse ring. Waar blijft het beleid dat resoluut kiest voor de 21ste eeuw met een beleid dat de ‘zwakke weggebruiker' versterkt. Zitten die in je 900 km spookfietspaden?