Jonge consumenten beschermen

Kinderen en jongeren zijn een belangrijke doelgroep voor marketeers. Dagelijks worden ze via televisie, radio, internet en gsm bestookt met reclameberichten over de nieuwste hippe producten. Kinderen en jongeren zijn echter extra kwetsbaar en afhankelijk. Ons land loopt helaas achter op het vlak van consumentenbescherming van jongeren. Volgens Jong Groen! moeten politici, het onderwijs, bedrijven en ouders de handen in elkaar slaan om hierin verandering te brengen.

Ouders moeten kinderen al snel leren hoe ze met een budget moeten omgaan. Zakgeld is hiervoor een nuttig instrument. Kinderen die regelmatig zakgeld krijgen, krijgen immers een betere kennis over het beheren van geld. Ook het onderwijs moet jongeren sensibiliseren omtrent aankopen en de daaraan verbonden risico's. Dit moet al starten in de lagere school. Via het beheer van een klasbudget of via schoolwinkels kan je deze sensibilisering aangenaam en concretiseren. In het secundair onderwijs moet elke leerling een basis van economische en financiële vorming genieten. Ook reclame-educatie kan plaatsvinden op de schoolbanken. Jong Groen! pleit ervoor om de bestaande reclamewetgeving strikter te maken en beter te reguleren en jongeren zo beter tegen reclame te beschermen. Jong Groen! wil geen reclame die zich richt op kinderen jonger dan twaalf jaar. Zo mogen er geen reclameblokken zijn rond kinderprogramma's op televisie. Voor kinderen, maar ook voor volwassenen, pleit Jong Groen! voor reclamevrije ruimtes (school, bibliotheek, cultuur- en sportcentra, ...).

Op latere leeftijd moet men ook aandacht hebben voor de elektronische handel (via internet en gsm) en de gevolgen daarvan. Bepaalde nieuwe gsm-toepassingen stellen jongeren bloot aan risico's op commercieel misbruik of consumentenbedrog. Zo worden vele sms-diensten tegen een hoog tarief gefactureerd en blijkt de ontvangst van vervolg-sms'jes moeilijk te stoppen. Kinderen en jongeren krijgen per sms ook reclameboodschappen. Vaak kan men dan voor bepaalde reclamediensten betalen met het belkrediet. Deze praktijken maken een betere bescherming van minderjarigen noodzakelijk. De huidige zelfregulering door de sector via gedragscodes gaat niet ver genoeg. Er moet daarom een wetgevend kader worden uitgewerkt.

De jonge consument is ook steeds meer een onlineconsument, ze kopen en verkopen via het net. Vaak duiken er problemen op: producten die bij ontvangst defect zijn of niet beantwoorden aan de beschrijving, gemanipuleerde verkoopsprofielen en problemen met de levering of betaling. Jongeren zijn ook snel geneigd persoonlijke informatie door te geven. Ook inzake e-commerce en online reclame is er dus dringend nood aan wetgevende initiatieven. Jong Groen! pleit daarnaast voor een charter voor gendergelijkheid, waarin aan alle media- en reclamebureaus wordt gevraagd om bestaande rolpatronen en de genderstereotypes te doorbreken.