Ingangsexamen voor speelpleinwerking?

Binnenkort een ingangsexamen voor speelpleinwerking?
Minister Keulen heeft last van selectieve verontwaardiging

Jong Groen! is boos over de beslissing van het Liedekerkse schepencollege om kinderen die het Nederlands niet machtig zijn voortaan te weigeren voor deelname aan de speelpleinwerking. Met deze maatregel wil men vermijden dat er nog anderstalige kinderen uit de Brusselse rand deelnemen aan de speelpleinwerking. Kristof Calvo, woordvoerder van Jong Groen! legt uit waarom hij de maatregel bijzonder ongelukkig vindt: ‘Hoewel het vorig jaar slechts om een twintigtal kinderen ging, en er geen echte problemen bleken te zijn, beslist men nu om taal als criterium te hanteren. Kinderen hebben recht op een leuke speelpleinwerking, en dat moet in deze primeren. Bovendien pikken jonge kinderen zaken snel op, dus na enkele dagen zijn belangrijke instructies geen probleem meer. Deelname aan de speelpleinwerking kan zo bijdragen tot een betere kennis van het Nederlands bij anderstalige kinderen.'

Opmerkelijk is de houding van minister van integratie Marino Keulen. Uitsluiten is geen manier om integratie te bevorderen, merkte hij vandaag terecht op in zijn reactie. Opmerkelijk, omdat hij als minister van huisvesting zelf een taalcriterium voor sociale huurwoningen heeft ingevoerd. Zelfs na de recente kritiek van de VN, weigert de minister halsstarrig die maatregel aan te passen. ‘Marino Keulen kampt blijkbaar met een ernstige vorm van selectieve verontwaardiging. Er is immers weinig verschil tussen beide maatregelen. Stilaan wordt duidelijk dat Keulens maatregel niet alleen zijn oorspronkelijk doel voorbijschiet, maar blijkbaar ook inspirerend werkt voor andere overheden. Als de minister kritiek heeft op de beslissing in Liedekerke, moet hij dus ook zijn eigen maatregel durven herbekijken', aldus Kristof Calvo.

Jong Groen! zal via een officieel schrijven het gemeentebestuur van Liedekerke vragen om de maatregel in te trekken.

Kristof Calvo, woordvoerder Jong Groen!