Hillary Clinton ontmoet jongeren

Hillary Clinton maakt tijd voor jongeren

Jong Groen!-voorzitter één van de genodigden voor ontmoeting morgen in Europees Parlement

Vrijdagvoormiddag plant de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Hillary Clinton in het Europese Parlement een ontmoeting met jongeren. Ze ontmoet er "de volgende generatie Europese politici". Kristof Calvo, voorzitter van Jong Groen!, is één van de genodigden. De Jong Groen!-voorzitter is vanzelfsprekend erg blij met de uitnodiging: "Wat ik vooral wil weten, is of de VS zich de komende maanden zal engageren voor een ambitieus klimaatakkoord. De ontmoeting is echter vooral symbolisch belangrijk. Dat de VS-minister in dialoog treedt met jongeren, is een belangrijk signaal."

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Hillary Clinton is in Brussel voor een tweedaags bezoek. Ze ontmoet er tal van belangrijke internationale actoren. Dat ze, ondanks een druk programma, bij haar eerste bezoek aan Europa meteen tijd maakt om jongeren te ontmoeten is bijzonder. Jong Groen! hoopt dat Clintons optreden beleidsmakers dichter bij huis zal inspireren. "Met maatregelen uit het verleden hypothekeren de regeringen in ons land steeds meer de toekomst. Tijdens de crisissen van de voorbije maanden werd steevast de hulp ingeroepen van ministers van Staat en ex-premiers. Uitdagingen als de klimaatopwarming, de economische relance en de vergrijzing schreeuwen echter om toekomstgerichte oplossingen voor en door jongeren. Door het gesprek aan te knopen met jongeren geeft Clinton alvast het goede voorbeeld.", vindt Kristof Calvo.

Mogelijk krijgen de aanwezige jongeren ook de kans om vragen te stellen. "Ik ben vooral benieuwd naar Clintons engagement in de strijd tegen de klimaatopwarming. In december vindt immers in Kopenhagen de internationale klimaatconferentie plaats, waar er wordt beslist over het klimaatbeleid post-Kyoto. Dat wordt het moment van de waarheid.", aldus nog Kristof Calvo. Jong Groen! hoopt ook dat de Verenigde Staten mee werk wil maken van een Groene New Deal, een ambitieus plan voor de gelijktijdige aanpak van de ecologische, sociale én financiële crisis. In plaats van elkaar te beconcurreren moeten de Europese Unie en de Verenigde Staten samen de transitie naar een ecologische economie realiseren.

Kristof Calvo, voorzitter Jong Groen!