Groen! verkent nieuwe horizonten

Achter de schermen gonst het van activiteit.
Groen! verkent nieuwe horizonten.

Tijdens de nieuwjaarsreceptie van Groen! in januari werd het Horizondebat gelanceerd. Lokale afdelingen stemden dit voorjaar over welke thema's dit zal gaan. De politieke raad hakte de knoop door en er gingen werkgroepen van start over Stedelijkheid en diversiteit, Economie en ecologie en Gezinnen en zorg. Intussen is het zomer en tijd voor een stand van zaken. We klopten hiervoor aan bij Wouter Van Besien, de bezieler van het hele gebeuren.

Het lijkt nu zo stil rond het Horizondebat. Hoe komt dat?

Na Groen Licht zijn de werkgroepen aan de slag gegaan. Zij werken aan sterke teksten over deze thema's. Ze kregen ook de opdracht om hun oor te luisteren te leggen bij mensen van buiten de partij. Met andere woorden: achter de schermen gonst het van activiteit. Na de zomer is het woord weer aan iedereen.

Wat kunnen we nog verwachten van het Horizondebat?

In september stellen we in elke provincie de themateksten aan onze leden voor. Er volgen thema-avonden. Per thema laten enkele experts hun licht schijnen over onze teksten en bespreken we dat met geïnteresseerden van binnen en buiten de partij. In oktober is het aan de groepen om zich uit te spreken. Wat staat er te veel? Wat staat er te weinig? Wat staat er verkeerd? En in november is er dan natuurlijk het congres. Daar worden de knopen doorgehakt.

Geef eens kort een woordje uitleg bij de drie thema's.

Bij de stemronde bleek economie een cruciaal thema. Het is duidelijk dat we nood hebben aan een goede formulering over hoe we naar economie kijken. Wat is de groene kijk op marktwerking, op economische groei, op arbeid, ...? En wat te denken van nieuwe concepten zoals cradle to cradle?

Dan hebben we het over ‘stedelijkheid', en dat is niet hetzelfde als ‘steden'. Stedelijkheid is een manier van samenleven, een cultuur van openheid die veel verder doorgedrongen is dan enkel in de steden. Hetzelfde met diversiteit. De bevolking van de steden is diverser dan daarbuiten. Toch is diversiteit een realiteit zowat overal in Vlaanderen en Brussel. En dan is de vraag: hoe gaan we met die diversiteit om? Wij zetten daar burgerschap tegenover. Iedereen die hier woont heeft rechten en plichten en wordt uitgenodigd om mee te participeren. Maar dat is natuurlijk gemakkelijker gezegd dan gedaan. Want om welke rechten en om welke plichten gaat het? Vooral op het culturele vlak, denken we maar aan taalkennis, brengt dat boeiende en actuele debatten met zich mee.

Gezinnen en zorg bekijkt de zorgbehoeften van de gezinnen. Dat gaat van kinderopvang, over ouderzorg, tot zorg voor mensen met een handicap. Het is belangrijk dat die zorg op maat kan zijn. Te vaak krijgen mensen de zorg die toevallig in het aanbod aanwezig is, zonder dat deze vertrekt van wat echt goed is voor de persoon in kwestie. Dus zijn er andere vormen van zorg nodig. Maar vraaggestuurde zorg is voor ons niet hetzelfde als zorg op de vrije markt gooien. Want dan krijgen enkel nog de mensen met voldoende geld een kwaliteitsvolle zorg. Maar hoe willen we het dan wel organiseren?

Spreken de 3 gekozen thema's jongeren wel aan?

De ene jongere is de andere niet. Net zoals bij volwassenen neem ik aan dat sommige jongeren deze thema's razend interessant zullen vinden en anderen er minder wakker van liggen. Ik vind persoonlijk de drie thema's zeer relevant, en ik mag dat zeggen want ik heb ze zelf niet gekozen. Als we er in slagen om in de volgende 15 jaar de economie te verduurzamen, de zorg op maat te brengen van álle mensen, onze steden te vergroenen en de diversiteit te organiseren, dan zullen we bijzonder goed gewerkt hebben.
En dáárvoor hebben we zowel de jongeren als de ouderen nodig.

Hoe kunnen jongeren hier aan deelnemen en welke rol kan Jong Groen! spelen?

Jongeren zijn uiteraard welkom op de provinciale voorstellingsavonden, op de thema-avonden en op het congres. Jong Groen! kan in het kader van de drie thema's ook activiteiten organiseren. En ik verwacht natuurlijk van Jong Groen! interessante reacties op de themateksten.

auteur: Elke Decruynaere