Green Primary en Ska Keller

De Europese partijen schuiven voor de komende Europese verkiezingen allemaal een kopman naar voren die hun gezicht zal zijn voor de campagne. Maar slechts één partij geeft zijn leden de kans om op Europese schaal zijn campagneleider(s) democratisch te verkiezen. Rarara... De Europese Groene Partij (EGP), de groep van Groene partijen in het Europese parlement waartoe ook Groen behoort. Eén van de vier kandidaten voor deze Green Primary is Ska Keller, 32 jaar, en gesteund als jongerenkandidate door FYEG (de Europese koepel van jonge groenen) en Jong Groen.

De Green Primary is een groot experiment. In Europa is het principe van een primary (of voorverkiezing) zo goed als onbestaande. De bekendste voorbeelden zijn natuurlijk de voorverkiezingen in de Verenigde Staten, waar de presidentskandidaten door de leden van de verschillende partijen worden verkozen. De Europese groenen willen met hetzelfde concept de selectie van hun twee topkandidaten democratiseren. Maar het belangrijkste doel is om het publieke debat over de politiek van de EU te voeren op Europese schaal, onder Europeanen. Een experiment dat zeker het proberen waard is dus. We raden je dan ook aan om deel te nemen aan de Green Primary. Elke Europeaan ouder dan 16 (stemrecht vanaf 16!) kan zijn stem online uitbrengen op zijn twee favoriete kandidaten tot 28 januari.

Jong Groen wil daarenboven de kandidatuur van Ska Keller in de schijnwerpers zetten. Ska beschouwt zichzelf als de jongerenkandidate en ze krijgt de officiële steun van FYEG. Maar ze is veel meer dan dat. Ook al wordt ze met haar kleine gestalte niet direct opgemerkt als ze binnenwandelt in een zaal, als ze begint te spreken zuigt ze alle aandacht naar zich toe. Ze verkondigt haar boodschap niet enkel vol overtuiging, maar ook met zeer grote kennis terzake. Haar belangrijkste streefdoelen zijn een menswaardig migratiebeleid, een rechtvaardig handelsbeleid en een leefbare maatschappij voor jongeren. Vooral op het vlak van migratie is haar opinie hooggewaardeerd, getuige haar recent interview op de BBC.

We roepen alle jonge groenen daarom op om te stemmen voor Ska en om de Green Primary bekend te maken bij al hun groene vrienden! Voor meer info kan je het filmpje van de EGP bekijken, of je kan terecht op de website van de Green Primary, de persoonlijke website van Ska, of haar Facebookpagina. Daarenboven kan je de kandidaten persoonlijk ontmoeten op 23 januari in Brussel. Dan gaan de vier voor het laatst met elkaar in debat. Het debat start om 20u in La Tricoterie (158 Rue Théodore Verhaegen, 1060 Sint-Gillis), maar kom zeker al om 19u, want dan maakt Ska wat tijd vrij voor een persoonlijke ontmoeting met Jong Groen.