Globalisering moet rechtvaardig en duurzaam zijn

Globalisering is een feit. Op tal van gebieden (cultureel, demografisch, economisch, politiek) is het proces waar te nemen. Terwijl de economische globalisering zeer snel gaat, verloopt de globalisering op het politieke niveau uiterst traag. Bovendien blijkt dat de politieke wereld veel heil verwacht van de vrije markt. Dit heeft tot gevolg dat we kunnen spreken van een neoliberale globalisering.

Het model van de vrije markt (concurrentie en groei) verspreidt zich. Vrijhandel tussen een ontwikkeld land en een ontwikkelingsland wordt artificieel opgestart. Ten voordele van concurrentiekracht doet men te kort aan sociale en fiscale minima en milieunormen in de ontwikkelingslanden.

Maar ook in het "Noorden" is er afbouw van sociale rechten en voorzienigingen. Zo zien we dat er, in het kader van het activeringsbeleid, toenemende voorwaardelijkheid is van uitkeringen, verhoging van het individuele schuldaandeel, afbouw van het basispensioen, tal van fiscale voordelen voor rijken en grote bedrijven om concurrentiekracht hoog te houden ten opzichte van lageloonlanden (bijvoorbeeld via de notionele interestaftrek). Als graadmeter fungeert steeds de groei van het BNP.

Tegelijkertijd breidt men een verouderd en belastend economisch model uit. Met als gevolg dat de draagkracht van ecosysteem aarde zwaar wordt belast. Het Westerse neoliberale groeimodel kan niet uitgebreid worden over de hele wereld. Er is duidelijk nood aan een alternatief economisch model dat de eindigheid van de draagkracht van Aarde én mens aanvaardt.

Voor Jong Groen! staat andersglobalisering in het teken van duurzaamheid. Dit houdt in dat behoeftebevrediging in het heden gebeurt zonder die van de toekomst te hypothekeren. Europa moet hier voor Jong Groen! het voortouw nemen!


Voorstellen

 • Ontwikkeling moet kwalitatieve verbetering van levensvoorwaarden zijn, en niet louter kwantitatieve groei (BNP). Het alternatief voor BNP is ISEW, Index for Sustainable Economic Welfare.
 • Cradle to cradle: echte levenscycli in plaats van beperkte levensduur van grondstoffen en producten. Dit betekent uitgaan van het concept dat afval gelijk is aan voedsel, zodat alles wat geproduceerd wordt, gerecupereerd wordt en "afval" in de huidige zin van het woord niet langer bestaat.
 • Voluit kiezen voor hernieuwbare energie.
 • Herwaardering van diensten ten opzichte van goederen. Bijvoorbeeld door schoenen te herstellen in plaats van weg te gooien.
 • Kiezen voor een stationaire economie: nulgroei inzake natuurlijk kapitaal, met voortdurende verbetering van technologie en ethiek.
 • Wegwerken van democratisch tekort. Op vele beleidsniveaus, maar voornamelijk mondiaal, is de betrokkenheid van de burger nihil.

Surftips

Standpunt over ecologische economie
Standpunt over klimaat

Mo* Magazine
Pala
onzeWereld over globalisering
Indymedia
Attac
Terra reversa
Worldometers (statistieken over de aarde)
yabasta
Sociaal Forum van België
Vodo over voetafdruk
Oikos
Platform duurzame en solidaire economie
Friends of the Earth over ISEW


Leestips

 • Dirk Barrez, Koe 80 heeft een probleem, 2007 + DVD 52'
 • Peter Tom Jones & Roger Jacobs, Terra Incognita, Globalisering, ecologie en rechtvaardige duurzaamheid, 2006
 • Raj Patel, Stuffed And Starved, 2007, stuffedandstarved.org
 • Peter Tom Jones, Globaal ten Onder?, 2006
 • Wereld in Beeld. 8 web-tv-reportages van VRT-tv-journalist Dirk Barrez, DVD.
 • Noami Klein, verschillende boeken.
 • Joseph Stiglitz, Perverse globalisering, 2002.
 • John Gledhill, Power and its Disguises, 2000.