Gentse politie zwaar over de schreef

Op 10 november werden bij een Gents politieoptreden tijdens een betoging maar liefst 409 bestuurlijke en 4 gerechtelijke aanhoudingen gedaan. Bij dit hoge aantal waren niet alleen de kleine groep relschoppers, maar vooral vreedzame betogers en zelfs neutrale omstaanders. Meest opvallend was de aanhouding van een scoutsgroep uit Brugge die daar passeerde.

De behandeling nadien was hallucinant: de aangehoudenen werden urenlang opgesloten, kregen nummers op hun voorhoofd geschreven en werden getreiterd. Drinken en toiletbezoek werden hen geweigerd en minderjarigen
mochten niet naar huis bellen. De officieren grepen niet in en dragen daarom een grote verantwoordelijkheid. Bovendien moeten alle gearresteerden een combitaks betalen: dat is een schande. Jong Groen! Gent kantte zich van in het begin tegen de combitaks. De combitaks kan makkelijk misbruikt worden en kan mensen in de toekomst ervan weerhouden om via betogingen op te komen voor hun eigen mening.

Jong Groen! Gent (JGG) is verbijsterd over dit politieoptreden, een rechtstaat onwaardig. Het is duidelijk dat een aantal gebeurtenissen van toen niet door de beugel kunnen. JGG eist dat er een grondig onderzoek gebeurd naar de feiten van die avond en dat daar de juiste conclusies uit getrokken worden die dergelijk gedrag van politiediensten in de toekomst voorkomt. Daarnaast moet de combitaks afgeschaft worden voor iedereen én met terugwerkende kracht.

Combitaks: belastingsreglement op het vervoeren van personen met een politievoertuig, voor de eerste keer goedgekeurd op 2003 door de paarse meerderheid.

ACTIEPUNTEN


• JGG eist een diepgaand onderzoek naar de feiten van 10 november.


• JGG eist dat er uit dat onderzoek juiste conclusies getrokken worden die dergelijk gedrag in de toekomst moet voorkomen.


• JGG eist de affschaffing van de combitaks voor iedereeen met terugwerkende kracht.

Klik hier om het pamflet te downloaden.