Geen vrijwillige legerdienst

Voor een aalmoes naar Afghanistan?

Voor Jong Groen! is Pieter De Crems vrijwillige legerdienst onaanvaardbaar

Het zat er al een tijdje aan te komen, maar nu is het definitief: minister van Defensie Pieter De Crem voert de vrijwillige legerdienst in. Vandaag stelt hij de plannen voor in de Kamer. Jong Groen! liet eerder al weten dat de invoering van de vrijwillige legerdienst geen goed idee is. Nu de concrete modaliteiten van het voorstel bekend zijn, is dit nog meer het geval. Kristof Calvo, voorzitter Jong Groen!, legt uit waarom: "De vrijwillige legerdienst lijkt plots een alternatief voor de huidige opleiding- en toetredingsmogelijkheden. Zo dreigen jongeren zonder ervaring en met een beperkte opleiding ingezet te worden in buitenlandse missies. Voor jongeren die geen verdere carrière ambiëren in Defensie biedt de vrijwillige legerdienst dan weer weinig perspectieven voor een intrede op de arbeidsmarkt".

De vrijwillige legerdienst zou een manier zijn om meer jongeren aan te trekken, in het bijzonder degenen die op dit moment moeilijk slagen bij de officiële rekruteringstests. Blijkbaar blijft De Crem blind voor de risico's. "Als bepaalde kansengroepen problemen ondervinden bij de huidige tests, moet er geïnvesteerd worden in een betere begeleiding vooraf. De procedures omzeilen of de toelatingsvoorwaarden afzwakken is echter geen optie. Een job bij Defensie is immers niet zomaar een baan. Dat De Crem de betrokken jongeren zelfs zou inschakelen voor buitenlandse missies is voor Jong Groen! onaanvaardbaar. Wil De Crem jongeren zonder ervaring inschakelen bij risicovolle missies als Afghanistan en Libanon?" vraagt Kristof Calvo zich af.

Het voorstel vertrekt niet vanuit de noden van de betrokken jongeren. De eerste maanden zouden ze een soldij krijgen van 200 tot 300 euro. Voor de jongeren is dit niet meer dan een aalmoes. Dat er wordt gezocht naar mogelijkheden om werkloze jongeren aan de slag te krijgen, is voor Jong Groen! positief. De vrijwillige legerdienst is echter geen opstapje naar een andere baan: "Als je droomt van een baan als loodgieter, buschauffeur of informaticus, heb je weinig aan een stage bij Defensie. Men kan de betrokken jongeren beter meteen de juiste opleiding aanbieden. De hiërarchische structuur van het leger is bovendien absoluut niet representatief voor de sfeer in een doorsnee werkomgeving. Voor velen is deze strakke structuur een argument om te pleiten voor de vrijwillige legerdienst. Voor hen is Defensie een strafkamp om de jongeren her op te voeden. Volgens Jong Groen! verdienen werkloze jongeren echter een aangename, concrete opleiding met échte toekomstperspectieven", aldus nog Kristof Calvo.

Voor Jong Groen! gaat het ook om een fundamentele keuze over de toekomst van Defensie. Op termijn moet de Belgische defensie voor Jong Groen! immers uitgroeien tot een kleiner, gespecialiseerd leger met minder personeel en middelen binnen een Europese defensiemacht. Humanitaire missies moeten daarbij centraal staan. Dit voorstel werd door Jong Groen! eerder al gelanceerd samen met écolo j, de jongeren van Ecolo.

Kristof Calvo, voorzitter Jong Groen!