Geen kafka in het jeugdwerk

Kafka in het jeugdwerk?

Jong Groen! voerde actie aan kabinet Anciaux

Vandaag, vrijdag 19 oktober, is het de Dag van de Jeugdbeweging. Jong Groen! maakte van deze gelegenheid gebruik om nogmaals de aandacht te vestigen op de onnodige administratieve rompslomp waarmee jeugdbewegingen geconfronteerd worden.

Eén van de knelpunten qua administratieve overlast zijn de attesten voor de fiscale aftrekbaarheid van jeugdwerkinitiatieven. Ouders kunnen de kosten voor de opvang van hun kinderen onder 12 jaar inbrengen als vermindering van hun belastbaar inkomen. Op vraag van de Vlaamse regering geldt deze fiscale aftrekbaarheid voor elke activiteit buiten de schooluren: een scoutskamp, een woensdagnamiddag speelpleinwerking of een chiroweekend. Als de ouders hierom vragen, moeten jeugdbewegingen hiervoor steeds een attest afleveren. Daarbij komen dan ook nog attesten bij voor ziekenfondsen en deelnemerslijsten voor jeugddienst. “De taak van de jeugdbewegingen is zorgen voor een vrijetijdsaanbod voor kinderen en jongeren, eerder dan zich continu te moeten bezig houden met allerlei administratieve zaken. Al dit paperassenwerk zorgt er voor dat jeugdbewegingen steeds minder tijd hebben voor het organiseren van laagdrempelige en leuke activiteiten” zegt Eva Lauwers, woordvoerster van Jong Groen!.

Jong Groen! vraagt de minister om dringend werk te maken van administratieve vereenvoudiging in het jeugdwerk. Concreet vraagt Jong Groen! het herbekijken van de fiscale aftrekbaarheid. De maatregel is niet enkel een administratieve last, maar bovendien ook nog sociaal onrechtvaardig. Het zijn immers voornamelijk de hoger opgeleide ouders die gebruik maken van deze maatregel. “Als we de fiscale aftrekbaarheid afschaffen, kunnen we met de vrijgekomen middelen de subsidies voor het jeugdwerk aanzienlijk verhogen. Op die manier verlagen we de drempel voor alle kinderen” legt Kristof Calvo, woordvoerder van Jong Groen!, uit.

Tijdens de actie kreeg Jong Groen! de kans om het voorstel over te maken aan de minister. In een reactie liet de minister weten blijvend werk te maken van administratieve vereenvoudiging.

Tot slot wil Jong Groen! nog van de gelegenheid gebruik maken om alle jeugdbewegingen te feliciteren naar aanleiding van hun feestdag. “Elk weekend opnieuw zorgen talloze vrijwilligers voor de ontspanning van duizenden jongeren. Zo’n engagement verdient een dikke pluim. Met Jong Groen! willen wij alle jeugdwerkers bedanken voor hun fantastisch werk dag in, dag uit!”, aldus nog Eva Lauwers en Kristof Calvo.

Kristof Calvo, woordvoerder Jong Groen!
Eva Lauwers, woordvoerster Jong Groen!

Thema: