Financieringsdecreet gemiste kans

Nieuw financieringsdecreet gemiste kans voor gelijke onderwijskansen.
Groen! en Jong Groen! steunen studentenprotest tegen plannen VDB

Deze namiddag verzamelen studenten en onderwijsvakbonden in Brussel om te protesteren tegen het nieuwe financieringsdecreet hoger onderwijs. Ook Groen! en Jong Groen! hebben kritiek op de plannen van minister Vandenbroucke. Hoewel de minister de mond vol heeft van gelijke kansen in het hoger onderwijs, dreigen kansengroepen immers de dupe te worden van het nieuwe decreet. Jef Tavernier, Vlaams Parlementslid, legt uit: "In het financieringsdecreet worden bepaalde groepen extra gewogen. Heel wat kansengroepen, zoals studenten van allochtone afkomst, of studenten met minder klassieke vooropleidingen, vallen hierbij uit de boot en worden dus niet extra gefinancierd. Men voorziet hiervoor een aanmoedigingsfonds, maar daar worden amper middelen voor vrijgemaakt. Dit fonds is niet meer dan een druppel op een hete plaat."

Met het nieuwe financieringssysteem zullen hogescholen en universiteiten voornamelijk gefinancierd worden op basis van verworven studiepunten en het aantal diploma's. "Kansengroepen dreigen het eerste slachtoffer te worden van de outputfinanciering. Groepen die minder makkelijk doorstromen worden immers financieel minder interessant voor de onderwijsinstellingen. Zo loop je het risico op selectiemechanismen en gerichte rekrutering. Ook de verhoogde inschrijvingsgelden voor manama's en banaba's en de uitholling van deliberatiemogelijkheden zijn geen goede zaak voor deze kansengroepen" aldus Kristof Calvo, woordvoerder Jong Groen!

Voor Groen! en Jong Groen! is het nieuwe financieringsdecreet voorlopig een gemiste kans. Als de minister écht werk wil maken van gelijke kansen in het onderwijs, zal hij zijn plannen nog grondig moeten bijsturen. Groen! en Jong Groen! vragen de minister dan ook om alsnog een structurele financiële inspanning te doen voor alle kansengroepen, hetzij via verhoogde studietoelages, hetzij via een beter systeem van extra wegingen.

Kristof Calvo, woordvoerder Jong Groen!
Jef Tavernier, Vlaams Parlementslid Groen!
Thema: