Festivals toegankelijk

Toegankelijkheid is opdracht voor Cultuurminister
Jong Groen! vraagt toegankelijke muziekfestivals

Onlangs raakte bekend dat de Nationale Loterij muziekfestivals niet langer financieel zal ondersteunen voor hun inspanningen om personen met een handicap te ontvangen. De teleurstelling bij belangenorganisaties voor personen met een handicap is groot. Jong Groen! heeft hun noodkreet begrepen en voerde vandaag actie aan het kabinet van minister van Cultuur Joke Schauvliege.

Kristof Calvo, voorzitter Jong Groen!, licht toe waarom er bij de Cultuurminister wordt aangeklopt: 'Het schrappen van de subsidies is inderdaad een onbegrijpelijke beslissing van de Nationale Loterij en haar voogdijminister Didier Reynders. Cultuurtoegankelijkheid is echter in de eerste plaats een opdracht voor de Vlaamse Gemeenschap en haar Cultuurminister. Alleen wanneer er een structurele financiering komt met cultuurmiddelen, krijgt toegankelijkheid de aandacht die het verdient. Wij vragen dus aan de minister dat ze haar verantwoordelijkheid opneemt'.

Voor Jong Groen! moet er dus structureel werk worden gemaakt van cultuurtoegankelijkheid, en dit niet alleen op vlak van muziekfestivals. 'Ondanks heel wat inspanningen is er nog werk aan de winkel om cultuur meer toegankelijk te maken voor personen met een handicap. Zo'n belangrijke taak mogen we niet overlaten aan de goodwill van de Nationale Loterij. Verwacht deze Vlaamse regering dan dat de federale overheid bijspringt voor het uitoefenen van een gemeenschapsbevoegdheid?', vraagt Kristof Calvo zich nog af.

Dat de subsidies voor muziekfestivals net nu geschrapt worden, is een spijtige zaak. Door de financiële ondersteuning boden steeds meer festivals een basistoegankelijkheid aan zoals een rolstoelpodium, toegankelijk sanitair en assistentiehonden die mee binnen mochten. Door de subsidiestop dreigt er een einde te komen aan deze positieve trend. Bovendien zijn het vooral de kleinere festivals die hierdoor getroffen worden.

Ook de belangenorganisaties voor personen met een handicap wensen een oplossing. Zo was de Katholieke Vereniging Gehandicapten (KVG) van de partij om de vraag voor toegankelijke muziekfestivals te ondersteunen. Ook Klaas Delrue, zanger van Yevgueni, was er bij. Na zijn optreden was er een kort onderhoud met medewerkers van de minister. Zij beloofden om op korte termijn overleg te plegen met de belangenorganisaties en zo op zoek te gaan naar een oplossing.

Kristof Calvo, voorzitter Jong Groen!


Aanvulling 06/04/2010:

De actie van Jong Groen! wierp zijn vruchten af, Intro vzw stuurde ons volgend bericht:

Voor de toegankelijkheid van muziekfestivals kon Intro de voorbije jaren rekenen op de steun van de Nationale Loterij. Met deze middelen kon de vzw meer dan 150 organisatoren per jaar ondersteunen.

Doordat de subsidies voor dit project werden teruggeschroefd, kon Intro sinds 1 november niet meer tussenkomen in de toegankelijkheidskosten die de festivalorganisatoren maakten. Verschillende organisaties en mensen, niet in het minst personen met een handicap, vreesden dat muziekfestivals in de toekomst daardoor minder toegankelijk zouden zijn.

Er is echter goed nieuws! Het subsidiecomité van de Nationale Loterij besliste om 305.000 euro te voorzien voor dit project in 2010, in plaats van de aangekondigde 150.000 euro. Door deze beslissing wordt niet alleen de werking van Intro voor dit project gefinancierd, bovendien kunnen organisatoren van toegankelijke muziekfestivals nu toch een tussenkomst krijgen. 

Thema: