Energie voor morgen

Congres 2.0 – Energie voor morgen!

Jong Groen! stelt teksten Congres 2.0 voor

Zaterdag 18 april kleurt het Vlaams Parlement groen. Die dag vindt er immers Congres 2.0, het inhoudelijk congres van Jong Groen!, plaats. Drie thema’s staan centraal op het congres: jongeren en geld, onderwijs en jeugd en cultuur. De teksten gaan in op een brede waaier aan onderwerpen: van de sociale ongelijkheid in het onderwijs over werkgelegenheid en betaalbare huisvesting tot fuifbeleid.

Kristof Calvo, voorzitter van Jong Groen!, legt uit waarom Jong Groen! net deze thema’s en onderwerpen aansnijdt: “Het zijn allemaal zaken die jongeren na aan het hart liggen,  maar waar de beleidsmakers in ons land maar weinig aandacht voor hebben. De hardwerkende Vlaming is meer dan ooit de maat der dingen voor de traditionele politieke partijen. De noden en problemen van jongeren raken zo ondergesneeuwd. Wie houdt er nog rekening met jonge werkzoekenden, studenten die  moeten bijklussen om hun studiekosten te betalen of de jonge koppels op zoek naar een betaalbare woning? Met concrete voorstellen biedt Jong Groen! wél een antwoord op de problemen van jongeren”.

Het congres is het orgelpunt van het ‘jaar van de inhoud', een ambitieus inhoudelijk traject dat in het najaar is gestart. Sindsdien hebben Jong Groen!-leden in enkele inhoudelijke werkgroepen aan nieuwe voorstellen en standpunten gewerkt over de drie thema’s. Tussendoor werd over elk thema een denkdag georganiseerd met boeiende gasten uit het middenveld en de academische wereld. Ook op het congres zelf zal er stevig gedebatteerd worden. Jong Groen! nodigt immers ook niet-leden en andere jongerenorganisaties uit om mee te discussiëren.

  • Tijd voor een comprehensieve middenschool!

Qua sociale ongelijkheid is ons onderwijs nog altijd de wereldkampioen. Veel heeft te maken met de snelle oriëntering in het secundair onderwijs en de manier waarop die tot stand komt. Jong Groen! wil komaf maken met deze situatie en pleit daarom voor het uitstellen van de studiekeuze en de invoering van een comprehensieve middenschool, een ‘allesomvattende school’, tot 14 jaar. In de tweejarige opleiding zullen alle leerlingen zowel algemene, creatieve als technische vorming krijgen. Iedereen volgt dezelfde opleiding, maar er is daarnaast ruimte voor enkele keuzevakken (toneel, initiatie van een extra taal, fotografie, websiteontwikkeling, labotechnieken, …). Die keuzes mogen echter niet bepalend zijn voor latere studiemogelijkheden. Pas vanaf het derde jaar zullen leerlingen dan een richting kiezen die hen voorbereidt op hoger onderwijs of op een kwalificatie.

Kinderen wier startpositie niet toelaat om de tweejarige opleiding aan te vatten wil Jong Groen! de kans geven om de comprehensieve middenschool af te leggen in drie jaar. Op die manier kunnen voor hen bepaalde vakken meer uitgewerkt worden, is er ruimte voor extra (individuele) begeleiding en is er tijd om leervaardigheden te ontwikkelen. De betrokken leerlingen studeren een jaar langer, maar hebben zo op 15 jaar weer alle keuzemogelijkheden.

  • Eerste werk voor Vlaamse Regering: ambitieus investeringsprogramma sociale huisvesting

Een betaalbare woning vinden is voor veel jongeren anno 2009 erg moeilijk. Meteen een huis kopen is voor heel wat starters immers niet haalbaar. Door het beperkte aanbod en de lange wachtperiodes bij sociale huisvestingsmaatschappijen zijn ze dan aangewezen op de dure private huurmarkt. Op dit moment bedraagt het aandeel sociale huisvesting in Vlaanderen immers nog geen 6%. De plannen van de huidige Vlaamse regering om tegen 2020 7,5% sociale huurwoningen te hebben zijn voor Jong Groen! lang niet voldoende. De ambitie moet zijn om tegen die tijd een aandeel van 15% te realiseren. De eerste beleidsdaad van de nieuwe Vlaamse Regering moet dan ook een ambitieus investeringsprogramma voor de sociale huisvesting zijn. Zo’n investeringsprogramma is ook een uitstekende manier om onze economie aan te zwengelen en nieuwe banen te realiseren.

Specifiek voor jongeren pleit Jong Groen! voor het inrichten van starterswoningen, eerste woningen voor jongeren tot 30 jaar. Als proefproject moet er de komende legislatuur starterswoningen worden gerealiseerd in enkele centrumsteden, waar wonen op dit moment peperduur is.

  • Dankzij een Vlaamse muzieksubsidie weer muziek in cafés!

Jong Groen! wil een cultuurbeleid dat structureel aandacht besteedt aan beginnende muzikanten, acteurs of beeldende kunstenaars. Steden en gemeenten moeten gestimuleerd worden om voor deze jongeren podiumkansen te realiseren, maar de Vlaamse Regering kan ook zelf actief jonge kunstenaar aanmoedigen.

De laatste jaren loopt het aantal optredens van jonge muziekgroepen in cafés en jeugdhuizen sterk terug. Jong Groen! wil daarom een Vlaamse muzieksubsidie voor de horeca en jeugdcentra in het leven roepen. Dit is een kleine financiële ondersteuning (100 euro per optreden) die de Vlaamse overheid geeft aan cafés en jeugdhuizen die beginnend talent een podium bieden. In ruil voor de subsidie moeten de uitbaters wel een kort verslagje maken van het optreden. Zo creëer je een interactieve website waar muziekliefhebbers het doen en laten van beloftevolle muziekgroepen kunnen volgen.

Kristof Calvo, voorzitter Jong Groen!

Wim Borremans, ondervoorzitter Jong Groen!