Eenvoudig en veilig fuiven

Een fuif organiseren brengt heel wat administratie met zich mee. Een fuiforganisator moet aan heel wat verplichtingen voldoen: SABAM, billijke vergoeding, het voorzien van security of fuifbuddy's, meldingsplicht in bepaalde gemeenten,... Voor de fuif zelf is het vaak nodig om extra materiaal te bestellen bij de gemeentelijke uitleendienst. Om het administratieve en organisatorische werk van fuiforganisatoren te verminderen, pleit Jong Groen! voor de algemene invoering van een feestloket per gemeente. Bij dit feestloket kunnen organisatoren terecht met alle vragen van organisatorische aard. Ze hoeven dan niet meer van de ene dienst naar de andere te lopen. Bij het feestloket krijgen ze alle nodige documenten in één keer.

Die feestloketten kunnen ook een motor zijn voor het vergroenen van fuiven. Zo kan er gebruik gemaakt worden van milieuvriendelijke verlichting en herbruikbare bekers. Fuiforganisatoren die zulke initiatieven ontwikkelen moeten beloond worden met een subsidie. Ook bij het bouwen of verbouwen van fuifinfrastructuur verdienen duurzaamheidcriteria meer aandacht. Voldoende fietsenstallingen, betere isolatie en zuinige verwarmingsinstallaties zijn hier goede voorbeelden van.

Daarnaast is de veiligheid op fuiven belangrijk. De lokale overheden moeten hiervoor een intensieve samenwerking aangaan met de fuiforganisatoren, de politie en andere veiligheidsdiensten. Er zijn gemeenten waar dit reeds gebeurt, maar dit overlegmodel zou overal gepromoot en toegepast moeten worden. Zo'n overleg is belangrijk: elke fuif is immers verschillend en vereist een andere aanpak. Door in dialoog te treden met organisatoren kunnen mogelijke problemen vooraf vermeden worden. Jong Groen! houdt echter niet van al te strenge veiligheidsmaatregelen. Fuiven moet immers aangenaam blijven. Een beperkte aanwezigheid van fuifbuddy's, politie- en andere veiligheidsdiensten bij grote en risicovolle fuiven is wel aangewezen.

Drugs en alcohol zijn van alle tijden en komen ook nu nog veel voor op optredens, festivals en fuiven. Een betuttelende of repressieve aanpak werkt vaak contraproductief. Een preventieve aanpak die jongeren op de gevaren wijst, is wel de juiste aanpak. Jong Groen! is daarom ook voorstander van drugstesten op festivals en andere grote events, waardoor bezoekers kunnen nagaan of hun drugs wel veilig zijn.

Wanneer jongeren uitgaan, doen ze dat vaak met de fiets of te voet. Maar heel veel jongeren verplaatsen zich ook regelmatig verder om uit te gaan. Momenteel kunnen zij dat vaak niet doen met het openbaar vervoer. Jong Groen! pleit er daarom voor om het aanbod openbaar vervoer tijdens de weekends en 's nachts gevoelig uit te breiden. Duurzame en veilige mobiliteit is immers ook na 23u belangrijk. In elke centrumstad moeten er op vrijdag- en zaterdagavond twee bussen (om 2u en 4u) zijn die jongeren naar de omliggende gemeenten brengen. Ook in de steden zelf moeten er nachtbussen- of trams rijden. In de niet-verstedelijkte gebieden wenst Jong Groen! het taxigebruik te promoten via een algemeen taxinummer en taxicheques.