Eén mei, dag van álle arbeid

Eén mei, dag van de arbeid komt er aan. Maar hoe zal de dag van de arbeid eruitzien op het einde van de 21ste eeuw?

Bram Van Braeckevelt, voorzitter van Jong Groen: "Natuurlijk moet werken lonen, maar hoe lang kunnen we volhouden dat een inkomen alleen rechtvaardig is als het uit arbeid voort komt. Leg dat maar eens uit aan de 5,66 miljoen Europese jongeren die geen job vinden. Leg dat maar eens uit aan de 1 op 5 gepensioneerden die in armoede leven. Leg dat maar eens uit aan mensen die voor ouders, kinderen in de buurt zorgen."

Dat terwijl verschillende cijfers duidelijk maken dat zij die wel werken meer ruimte willen om minder intensief te werken. Daarom pleit Jong Groen voor een Europees basisinkomen boven de armoedegrens en voerde ze hier rond actie in Gent. Voorbijgangers ontdekten met een spelletje sjoelbakken wat de meerwaarde is van een Europees basisinkomen.

Op de vooravond van één mei pleit Jong Groen dus voor een sociaal model van de 21ste eeuw. Waarbij we een dag van àlle arbeid kunnen vieren. Met een Europese Unie die Europeanen niet langer alleen als consumenten beschouwt, maar als volwaardige burgers. Een Europese Unie dus die naast de economische pijler ook een sociaal perspectief uitbouwt.

"Een basisinkomen dringt armoede terug en waardeert de inzet van zowel arbeid tot bediende, van huisvader tot mantelzorger, van vrijwilliger tot werkgever. Een basisinkomen maakt de transitie mogelijk naar een samenleving met waardering en stimulans voor arbeid met een economische meerwaarde én arbeid die het sociale weefsel, de creativiteit of onze levenskwaliteit versterkt" aldus Van Braeckevelt.

Bedelaars met uitsterven bedreigd?

Thema: