De Groene Bril voor VBV

Vereniging voor Bos in Vlaanderen verovert De Groene Bril

Bezoekers website Jong Groen! kiezen voor "1 miljoen bomen voor Vlaanderen"

Op haar nieuwjaarsreceptie heeft Jong Groen! De Groene Bril uitgereikt aan Vereniging voor Bos in Vlaanderen (VBV) voor de campagne "1 miljoen bomen voor Vlaanderen". Daarmee wordt VBV beloond voor hun inzet om bedrijven, landbouwers, grote steden, kleine dorpjes en iedere Vlaming ertoe aan te zetten bomen te planten. De campagne loopt pas sinds oktober 2008,maar ondertussen staat de teller al op ruim 150.000 bomen!

Elk jaar reikt Jong Groen! De Groene Bril uit aan een organisatie of persoon die zich het voorbije jaar hard heeft ingezet op thema's die ons nauw aan het hart liggen. De voorbije jaren ging de prijs naar Verdraai De Wereld, UDEP en EVA. Dit jaar kon er voor het eerst gestemd worden via de website van Jong Groen!. Vijf opvallende campagnes werden genomineerd: Waardig Werk van 11.11.11, The Big Ask van Friends of the Earth, 1 miljoen bomen voor Vlaanderen van VBV, het Fenix-project van Bond Beter Leefmilieu en Desesperado.be van Vluchtelingenwerk. Uiteindelijk haalde de Vereniging voor Bos in Vlaanderen het met 36% van de stemmen.

VBV is de enige milieuorganisatie in Vlaanderen die zich specifiek inzet voor bosbehoud, beter bos en meer bos. In het kader van de campagne van de Verenigde Naties om wereldwijd 7 miljard nieuwe bomen aan te planten, startte VBV samen met het Agentschap voor Natuur en Bos van de Vlaamse overheid de actie "1 miljoen bomen voor Vlaanderen".

"Hoewel we De Groene Bril aan alle vijf de organisaties hadden gegund, zijn we zeer blij met de keuze van onze leden en sympathisanten voor VBV", bevestigt Kristof Calvo, voorzitter van Jong Groen!. "Want Vlaanderen blijft maar verstenen en dat tegen een hels tempo. Elke dag gaat er in Vlaanderen 8 hectare open ruimte verloren", klinkt het nadrukkelijk. "Bovendien leveren bomen een belangrijke bijdrage in de strijd tegen de luchtverontreiniging. VBV leert ons immers dat 1 stadsboom de hoeveelheid fijn stof kan vastzetten van 10.000 autokilometers. En als we bedenken dat elke Belg gemiddeld 13 maanden van zijn leven prijsgeeft door smog, dan zijn stadsbossen, parken, laanbomen en bomengordels van groot belang", vervolgt Calvo. Bebossings- en vergroeningsmaatregelen zijn niet dé oplossing voor het luchtvervuilingprobleem, maar wel een belangrijk én kostenefficiënt onderdeel ervan.

Jammer genoeg scoren we ook op dit vlak slecht: Vlaanderen is één van de bosarmste regio's van Europa. Zelfs vandaag nog blijven we ruim onder de bosbouwdoelstelling van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen van 53.000 hectare bos in 2007. De Vlaamse natuur en open ruimte heeft dringend een echt herstelplan nodig.

Bekijk het fotoalbum

Kristof Calvo, voorzitter Jong Groen!