BIVV en jongeren

Ja, er is meer nachtelijk openbaar vervoer nodig om jongelui veilig naar huis te brengen. Ja, er moeten altijd en overal sensibiliseringsacties zijn om automobilisten ertoe aan te zetten zich aan de maximumsnelheid te houden en niet te veel te drinken als ze nog achter het stuur kruipen. En ja, een instelling als het BIVV mag best streng zijn voor de autobestuurders.

Maar is minder ervaren chauffeurs verbieden om 's nachts nog op de baan te laten een antwoord op het probleem dat er te veel ongelukken zijn? Nee. En daar hoort eigenlijk geen verdere uitleg bij.

Regelgeving moet eenduidig en rechtlijnig zijn, geenszins discriminatoir. Leeftijdsgrenzen zijn er nu al voor het verbruik van alcohol, seks en het rijden met een auto. Maar overal is een cruciale grens 18 jaar. De leeftijd waarop je volwassen wordt. Bij volwassen worden hoort leren en dus ook fouten maken. Automobilisten die nog niet zo ervaren zijn 's nachts weghouden van de weg, leert hen welgeteld niets. Of toch wel, dat zij iets niet mogen, wat een ander wel mag. Een ander, iemand ouder, die het misschien ook niet altijd zo nauw neemt met de regels, maar statistisch gezien minder ongelukken veroorzaakt.

Tot in het absurde kan je de redenering van het BIVV doortrekken. Zijn het niet voornamelijk mannen die te snel en vaker onder invloed rijden? Veroorzaken oude mensen ook niet wat vaker ongelukken? We kunnen eindeloos categorietjes maken, iedereen erin stoppen en anders sanctioneren.

Nee, dank u. Een rijbewijs is een rijbewijs. Jongeren moeten de gevaren van te snel, zonder gordel en onder invloed rijden dag in dag uit aan hun verstand gebracht worden. En dat mag een stevige duit kosten en gepaard gaan met ludieke en shockerende campagnes. Het BIVV is daar goed in. Herbekijk ook de rijopleiding eens en voorzie meer alternatieven met het openbaar vervoer. Maar ze van de weg houden? No way.

Katrien Vanhove