Ander voorstel studentenarbeid

Naar een rechtvaardig systeem van studentenarbeid

Jong Groen! verzet zich tegen voorstel Milquet om jonge werkzoekenden te beschermen

Deze week raakte bekend dat minister van Werk Joëlle Milquet werkt aan nieuwe regels voor studentenarbeid. Voortaan zullen studenten 50 dagen per jaar mogen werken, zonder onderscheid tussen de zomer- en winterperiode. Jong Groen! is niet zo gelukkig met het voorstel en waarschuwt voor een te sterke concurrentie voor gewone werkzoekenden.

Dat er iets moet veranderen, is ook voor Jong Groen! duidelijk. De huidige regeling is immers te complex en moeilijk controleerbaar. Het voorstel van Milquet is echter nefast voor reguliere werknemers, in het bijzonder voor jonge laaggeschoolden op zoek naar een baan. Kristof Calvo, voorzitter Jong Groen!, legt uit: "Bij een hervorming moet ook rekening gehouden worden met de gevolgen voor de grote groep jonge werkzoekenden. Om die reden stapt Jong Groen!, in tegenstelling tot andere politieke jongerenorganisaties, niet mee in het opbod van uren en dagen."

Met dit voorstel is het zelfs mogelijk dat een student 10 volledige werkweken afhaspelt. Wanneer de periode is afgelopen, gaat de werkgever gewoon op zoek naar de volgende goedkope en flexibele werkkracht. Jong Groen! suggereert daarom een socialer alternatief voor Milquets voorstel.

"Studentenarbeid aan sterk verminderde sociale bijdragen kan voor Jong Groen! enkel nog in de zomermaanden. Jongeren mogen voor ons 30 dagen werken tijdens de periode 1 juli tot 30 september", aldus Kristof Calvo. Doorheen het jaar kan men nog steeds bijklussen, maar dan als werkstudent aan normale tarieven voor de sociale zekerheidsbijdrage, met behoud van het kindergeld zolang men voltijds blijft studeren. "Alleen op die manier vermijd je oneerlijke concurrentie en een verdringing van werkzoekenden", vindt Calvo.

Door een dergelijke hervorming te bepleiten trekt Jong Groen!, net als de ABVV-jongeren eerder deze week, resoluut de kaart van de meest kwetsbare jongeren op de arbeidsmarkt. De sociale en economische gevolgen van het nieuwe kader dreigen immers groot te zijn, zeker omdat die groep het vandaag al extra moeilijk heeft door de economische crisis.

Kristof Calvo, voorzitter Jong Groen!