Actieve en kritische burgers

"Het doel moet zijn van jongeren actieve en kritische burgers te maken"

Jong Groen kan zich wel vinden in het voorstel van Minster van onderwijs Pascal Smet. De Minister stelde voor het vak economie te verplichten vanaf de eerste graad secundair onderwijs. Zeker dezer dagen zullen jongeren vragen hebben bij wat zich allemaal boven hun hoofden afspeelt. "Het voorstel van de Minister klinkt logisch en goed, maar het mist een duidelijke doelstelling", aldus Bart Dhondt, voorzitter Jong Groen, "De doelstelling moet zijn van jongeren actieve en kritische burgers te maken. Een verplicht vak economie is dan niet voldoende."

Jong Groen schuift twee elementen naar voor om het debat open te trekken. In de eerste plaats moet verder gewerkt worden aan de grote, aangekondigde hervorming van het secundair onderwijs. Daarvoor is een discussie nodig over de invulling van de verschillende belangstellingsgebieden die de Minister voorstelt in zijn hervorming van het secundair onderwijs. Hiervoor is een bredere discussie nodig over wat wel en niet in het lessenpakket thuis hoort.

Daarnaast is Jong Groen ervan overtuigd dat er plaats moet zijn voor een vak maatschappelijke bouwstenen. Een vak dat jongeren aanleert zich weerbaar op te stellen. Een vak waar ze de samenleving actief ontdekken en ontleden. Ze krijgen een betere kennis over de politieke besluitvorming, krijgen een basisvorming over economie en ze worden aangezet tot kritisch denken. In het vak wordt ruimte gemaakt om te leren hoe men als jonge burger kan participeren in de school, in de wijk, in de gemeente of stad. Een vak ook waar jongeren leren omgaan met de verscheidenheid waarin we leven. De verscheidenheid van achtergronden van meningen en van mogelijkheden.

Jong Groen vindt het voorstel van de Minister iets te gemakkelijk. Bart Dhondt: "We hopen dat dit niet een zoveelste ballonnetje is van de Minister, maar dat er een fundamentele discussie gevoerd wordt over de vaardigheden die we onze jongeren willen aanleren in een hervormd secundair onderwijs."

Bart Dhondt - voorzitter Jong Groen