Aardewerk opleiding

Aardewerk Opleiding ‘Ecologische Filosofie en Politiek' 2012-2013

Er kan geen twijfel meer over bestaan: we staan op de drempel van een tijdperk van ecologische schaarste en beperkingen. Voedsel, drinkbaar water, grondstoffen worden krap. Neem daarbij de dramatische achteruitgang van de biodiversiteit, de ontbossing en de klimaatproblemen, alsook de verdere aangroei van de wereldbevolking die zich haast uitsluitend in de arme landen van het zuiden zal voordoen en waarvan het grootste gedeelte in stedelijke agglomeraties van tientallen miljoenen zal trachten te overleven, en het is duidelijk dat het ecologische vraagstuk zich dringender dan ooit stelt.

Het neoliberale wereldmarktkapitalisme met zijn groei-obsessie en winststreven biedt geen enkel uitzicht op een oplossing voor deze globale problemen. Integendeel, zijn onderliggend mens- en natuurbeeld, zijn drijfveren en waarden zijn onverzoenbaar met een sociaal en ecologisch evenwichtige en duurzame wereldsamenleving die ruimte laat voor rijke en vrije natuur. Van dit inzicht doordrongen bestaat en groeit er een wereldwijde beweging voor een alternatieve toekomst en voor een andere wereld. De opleiding "Ecologische Filosofie en Politiek" is een initiatief. Aardewerk is ervan overtuigd dat het natuurvraagstuk, de vraag dus naar de verhouding van de mens en zijn economie tot de ecologie een fundamentele rol speelt in deze zoektocht.

Thema's: een wereld in crisis: de ecologische, sociale en economische crisis; mens en natuur; wetenschap en technologie; kapitalisme; ecologische economie; kleinschaligheid; groene groei?; groen kapitalisme?; geschiedenis ecologische bewustwording; diepe ecologie, ecofeminisme; primitivisme; ecopsychologie.
met: Ullrich Melle, Jeanneke van de Ven, Jos Gysels, Rudy Demeyer, Peter Mertens, Jef Peeters, Roger Jacobs, Stijn Neuteleers, Marius de Geus, Johan Malcorps, Anneleen Kenis, Paul Haerden.

MEER INFO

Data: 26-27-28/10, 17/11, 15/12, 12/1, 2/2, 23/3, 20/4, 31/5 en 1-2/6 van 10u - 16u30.

Romaanse Poort, zaal A06, Brusselsestraat 63, Leuven
Zie voor uitgebreide folder: www.aardewerk.be
Inschrijven: info [at] aardewerk.be