5 speerpunten, 5 ludieke filmpjes

Jong Groen is de campagne ingegaan met vijf speerpunten, naast verschillende leuke campagnetools (bierkaartjes, jongerenkrantje, ...) maakten we ook vijf ludieke filmpjes:

  • Een bindend klimaatakkoord op alle overheidsniveaus. De tijd van praten is voorbij en Vlaanderen, België en de Europese Unie moeten een voortrekkersrol spelen: lead by example. Bekijk het filmpje en lees meer.
  • Kiezen voor een federale kieskring is kiezen voor meer democratie. Een federale kieskring moedigt partijen aan om in het belang van alle burgers te regeren: Vlaming, Waal of Brusselaar. Bekijk het filmpje en lees meer.
  • Weg met de GAS-wet voor minderjarigen. Wij kiezen voor méér ruimte voor jongeren en kinderen, zowel fysiek als mentaal, en geen GAS-boetes vanaf 14 jaar. Bekijk het filmpje en lees meer.
  • Het Europees basisinkomen brengt de strijd tegen armoede in een hogere versnelling. Tijd voor een echte herverdeling die mensen perspectief biedt. Bekijk het filmpje en lees meer
  • Weg met de waterval in ons onderwijs. Jong Groen eist een echte onderwijshervorming. Bekijk het filmpje en lees meer.
Thema: