43 jonge kandidaten, 7 punten

43 jongeren, 7 punten

Jong Groen! trekt met veel jonge kandidaten en 7 concrete punten naar de verkiezingen

Op 7 juni prijken heel wat jonge kandidaten op de groene lijsten. Maar liefst 43 groene jongeren, kandidaten jonger dan 31, dingen dan naar de stem van de kiezer voor het Vlaamse en Europese Parlement. Vanaf vandaag bloggen al deze jonge kandidaten op www. jonggroen.be. Tot 7 juni kan je hun doen en laten dus op de voet volgen. De jonge kandidaten schuiven alvast samen ‘7 punten voor 7 juni' naar voor. Het prioriteitenlijstje van Jong Groen! gaat om concrete voorstellen inzake jobs, huisvesting, onderwijs, jeugd en cultuur en mobiliteit.

Kristof Calvo, voorzitter Jong Groen!, licht toe waarom men met zulke concrete voorstellen uitpakt: "Jongeren verwachten duidelijke antwoorden op de problemen waarmee ze geconfronteerd worden.  Die problemen lijken steeds meer op de achtergrond te geraken: voor de traditionele politieke partijen is de hardwerkende Vlaming uitgegroeid tot de maat der dingen. Na 2 jaar politiek immobilisme op federaal niveau kreeg de geloofwaardigheid van de poltiek deze week een nieuwe klap, met dank aan Bart Somers en Dirk Vijnck. In zo'n context willen wij als groene jongeren een alternatief aanreiken: geen partijpolitiek gepoker, maar concrete inhoudelijke voorstellen."

De ‘7 punten voor 7 juni' op een rijtje:

Maak wonen weer betaalbaar

Een betaalbare woning vinden is anno 2009 geen eenvoudige opdracht, zeker in heel wat steden. Dat is natuurlijk geen toeval. Het aantal sociale woningen in Vlaanderen en Brussel is schandalig laag: 15% sociale huisvesting is een must! Via maximumprijzen, huursubsidies en kwaliteitscriteria maakt Jong Groen! wonen weer betaalbaar.

Groene jobs voor starters

Via een groene New Deal wil Jong Groen! massaal investeren in de groene sectoren van de toekomst. Werk maken van een groene economie betekent immers jobs, jobs en nog eens jobs. Ook voor jongeren. Tenminste als werkgevers nu eindelijk hun terughoudendheid tegenover jongeren laten varen. Jonge werknemers hebben misschien geen ervaring, maar zijn creatief en dynamisch!

Beter later kiezen, later beter kiezen

Al van bij de start van het secundair onderwijs moeten leerlingen een bepaalde richting kiezen. Die vroege keuze is echter vaak sociaal bepaald en beperkt je mogelijkheden in latere opleidingen. Jongeren meteen in hokjes of richtingen steken levert dus niets op. In de eerste twee jaar middelbaar onderwijs moet daarom iedereen dezelfde opleiding volgen met zowel algemene, creatieve als technische vorming.

Minder studiekosten aub

Studeren aan een hogeschool of universiteit kost een bom geld: inschrijvingsgeld, cursusmateriaal, huisvesting, openbaar vervoer, ... . Jong Groen! zegt ‘Gedaan met de stijging van de inschrijvingsgelden in het hoger onderwijs!'. Beursbedragen moeten opgetrokken worden en meer studenten moeten in aanmerking komen voor een studiebeurs. Via een maximumfactuur per studiepunt maken we komaf met peperdure cursussen en handboeken.

Openbaar vervoer goedkoop en toegankelijk

Openbaar vervoer is de meest duurzame vorm van mobiliteit. Voor Jong Groen! moeten trein, tram en bus ook de meest toegankelijke manier worden om zich te verplaatsen. Een groter aanbod en lagere prijzen zijn daarvoor cruciaal. Studenten moeten voor €50 één kaart voor alle vervoersmaatschappijen kunnen aanschaffen. Tot 18 jaar moet openbaar vervoer gratis zijn. In het weekend moet er een uitgebreid aanbod zijn van nachtbussen- en treinen.

Podia voor jonge muzikanten

Vlaanderen en Brussel bruisen van talent. De laatste jaren loopt het aantal optredens van jonge muziekgroepen in cafés en jeugdhuizen wel sterk terug. Jong Groen! wil daarom een muzieksubisidie voor de horeca en jeugdcentra in het leven roepen. Met een Vlaamse muzieksubsidie komen er eindelijk weer kleine live optredens in cafés en jeugdhuizen.

Met ons, niet zomaar over ons

Politici blinken niet vaak uit in luisterbereidheid. Meestal beslist men over de hoofden van jongeren heen. Maar jongeren betrekken bij het beleid zorgt net voor goede en gedragen keuzes. Jong Groen! ijvert daarom voor sterke jeugdraden, inspraak bij andere thema's als louter jeugdbeleid, ... . En hedendaagse communicatiemiddelen als internet mogen niet over het hoofd gezien worden.

Kristof Calvo, voorzitter Jong Groen!