cohousing stimuleren

Jong Groen pleit ervoor om cohousing te stimuleren, dit door bijvoorbeeld het wettelijk statuut ervan aan te passen.

In Vlaanderen is bouwgrond duur en slorpen alleenstaande woningen veel ruimte op. Vanuit een pleidooi voor meer open ruimte en betaalbaar wonen is groepswonen of “cohousing” een interessant alternatief. Zeker voor jongeren is dit vaak een eerste stap op de woningmarkt. Het kan voor vele jongeren een oplossing bieden voor de dure woningmarkt als ze samen een huis kunnen kopen of huren.


Elke stad of gemeente moet daarom een sturende en (financieel) ondersteunende rol spelen bij initiatieven voor cohousing. De stad biedt informatie aan over alle aspecten van het delen van een woning.

Het wettelijk statuut voor cohousing moet flexibeler. Met verschillende personen op hetzelfde adres gedomicilieerd zijn, mag geen gevolgen hebben op het vlak van uitkeringen. Nieuwe projecten mogen niet afgeremd worden door de lage bereidwilligheid van banken om leningen te verstrekken.


Een erkenning van cohousing-projecten door de gemeente, bv. door het introduceren van een label zet deze meer in de kijker.

[standpunt #16, thema Armoedebestrijding en Leefomstandigheden]

 

Het bovenstaande standpunt werd door de leden van Jong Groen aangenomen op het Amendementencongres van 24 april 2021. #JGCongres21 

Alle leden van Jong Groen hebben stemrecht en maken deel uit van het zogenaamde Open Forum, het belangrijkste beslissingsorgaan binnen de politieke jongerenwerking van Jong Groen waar interne richtlijnen en publieke standpunten bediscussieerd en gestemd worden. Via jaarlijkse congressen, online Open Fora, debatten, werkgroepenwerking,... bepalen de leden van Jong Groen zo zelf de standpunten waarmee we op het politiek-maatschappelijke debat willen wegen.

Check hier de standpuntenbundel met alle standpunten van Jong Groen.
(pdf, laatste update Amendementencongres 2021)


Deel je kennis met Jong Groen

Wil jij je ook inzetten voor een groenere en socialere wereld? Heb je over bepaalde thema's kennis die je graag wil delen met de leden van Jong Groen?
Vink via onze website de thema's af waarvoor we je om je input en expertise mogen vragen en ... deel je kennis!

DEEL JE KENNIS

Contact

Kilian Vandenhirtz

bestuurslid Basisdemocratie & Standpuntenbepaling
[email protected]

 


Paola Travella

covoorzitster Jong Groen (perscontact)
[email protected]

#detoekomstisvanons