Boerkaverbod is geen oplossing

In het federaal parlement werd donderdag 28 april een wetsvoorstel aangenomen dat de gezichtssluier verbiedt.  Jong Groen ziet in dit ‘boerkaverbod’ een rechtse logica die niet te verzoenen valt met haar visie op een diverse samenleving. Het boerkaverbod verengt een maatschappelijk debat over samenleven in diversiteit tot een symbooldossier dat ons verwijdert van echte oplossingen.

Er wordt door de verdedigers van het verbod geschermd met tal van argumenten. Een van de voornaamste argumenten is dat de gezichtssluier een middel is tot het onderdrukken van de vrouw. Indien dat het geval zou zijn, is het een goede zaak dat er maatregelen worden genomen om die onderdrukking te stoppen. Er zijn echter twee problemen met die redenering en de wet die eruit volgt. Enerzijds is er geen rechtstreeks verband tussen het dragen van de gezichtssluier en onderdrukking. Van de weinige vrouwen die een gezichtssluiter dragen (zo’n 200 in België), draagt een meerderheid deze uit vrije wil. Anderzijds straft deze wet de vrouwen die onderdrukt worden. De slachtoffers die men probeert te beschermen, worden dus gestraft.

Een bijkomend probleem van deze wet is dat deze weleens net het tegenovergestelde effect kan hebben. Verschillende internationale rapporten wijzen erop dat een maatregel die misschien bedoeld is om vrouwen te beschermen tegen intimidatie en onderdrukking kan leiden tot een nog grotere isolatie en beperking van de vrijheid van vrouwen. Niet de gewenste bevrijding dus, maar een verdere vervreemding.  

Daarom is Jong Groen tegen het verbod op het dragen van de gezichtssluier. Men beweert vrouwen alle kansen te willen geven om te integreren in de samenleving. Maar het bestraffen van draagsters van een boerka draagt niet bij tot het toegankelijke maken van die kansen. Integendeel.  Een verbod op de boerka zal dan ook de problemen van onderdrukking, emancipatie, integratie en samenleven in diversiteit niet oplossen.

Een cruciaal debat over een problematiek waar onze samenleving mee geconfronteerd wordt, nl. samenleven in diversiteit, wordt gereduceerd tot het opleggen van een boerkaverbod. Het boerkaverbod verengt dit essentiële debat tot een symbooldossier, en in die verenging schrijft Jong Groen! zich niet in.  Want op deze manier kan men het debat niet voeren over oplossingen die werkelijk een verschil maken, over hoe men in de samenleving omgaat met diversiteit en pluralisme. Een fundamenteel debat, waar Jong Groen vragende partij voor is.  Intussen wetten als deze goedkeuren levert geen enkele meerwaarde en is louter symbolisch.  
Thema: