Bestuursverkiezingen

We zoeken naast negen nieuwe bestuursleden ook een campagneleider, twee mensen voor de raad van bestuur en twee vertegenwoordigers van Jong Groen. Hieronder vind je de timing en nodige informatie.

De functies zijn allemaal onbezoldigd, maar al je vervoerskosten worden terugbetaald. Meer informatie kan je vragen aan stijn@jonggroen.be (voorzitter rvb) of raf@jonggroen.be (coördinator).

Meteen iemand nomineren kan je hier.

Timing

 • 25 oktober: de nominaties worden afgesloten
 • 30 oktober: alle kandidaten hebben hun kandidatuur ingediend
 • 5 november: verkiezingen van de nieuwe functies - stem voor je favoriete kandidaten*
 • 9 tot 11 november: het nieuwe team gaat op weekend
 • 8 december: start nieuw jaar (presentatie bestuur, jaarplan en onthaal nieuwe leden)

Bestuur

Voor deze functies kan je mensen nomineren.

Het bestuur algemeen

Negen mensen vormen het bestuur van Jong Groen. In een verkiezingsjaar sluit de campagneleider hierbij aan. Het bestuur is verantwoordelijk voor de standpunten en de werking van Jong Groen, namelijk activiteiten en acties bedenken en uitvoeren. Zowel die-hard ecologische ideologen als organisatorische talenten voelen zich er thuis. De bestuursploeg is best complementair samengesteld en draagt inhoudelijk (politiek en beweging) de eindverantwoordelijkheid van Jong Groen. Naast het bestuur zijn er twee personeelsleden ter ondersteuning en de raad van bestuur voor financiën, personeelszaken en andere zakelijke aspecten van de vzw.

 • een bestuurslid is
 • een teamplayer
 • kritisch
 • dynamisch
 • flexibel
 • positief ingesteld

Als bestuurslid neem je enkele specifieke taken op zoals een themadag, een actie, het communicatiebeleid, een vorming, een debat, een Open Forum, de studentenwerking, het tijdschrift Vlam, de relatie met écolo j of fyeg, meewerken aan diversiteit binnen Jong Groen, afdelingsbezoeken...

Bestuursleden volgen een aantal algemene taken op zoals diversiteit en ledenonthaal. Idealiter maak je ook andere leden warm om mee na te denken en/of iets te organiseren. Zo kan je een werkgroep oprichten om bijvoorbeeld een congres samen met niet-bestuursleden voor te bereiden. Bij het begin van het werkjaar leggen we samen de prioriteiten vast en verdelen we de taken op het bestuursweekend (9-11 november). Het is zéér belangrijk dat alle nieuwe bestuursleden daar aanwezig zijn.

Een deel van het bestuur zijn, is dus wel een serieuze uitdaging. Je bent immers één van de dragende krachten van Jong Groen, een spilfiguur. Je bent een uithangbord en je draagt mee zorg voor alle (nieuwe) leden. Benieuwd naar de tijdsinvestering? We komen gemiddeld om de twee weken samen en soms één keer per week op topmomenten (oktober - december en februari - mei). Reken tijdens de drukke perioden op één bestuursvergadering plus een actie of activiteit om de twee weken. Per werkjaar zijn er een drietal meerdaagse activiteiten: het bestuursweekend, het herfstweekend en het zomerkamp. Mails, telefoontjes en de actualiteit probeer je dagelijks op te volgen.

Alle bestuursleden hebben een specifieke functie, met bijkomende verantwoordelijkheden. Ze hebben allemaal een mandaat van maximaal één jaar en dat is drie maal hernieuwbaar. Voor elk van deze functies kan je mensen nomineren.

Voorzitter en co-/ondervoorzitter

De voorzitter en ondervoorzitter (of co-voorzitters) zijn de draaischijf en motor van het bestuur. Ze dienen samen hun kandidatuur in en worden als duo verkozen. Ze zijn het eerste aanspreekpunt voor bestuursleden, houden de ploeg draaiende en ondersteunen en motiveren de bestuursleden waar nodig. Ze staan in nauw contact met de personeelsleden en spreken onderling een taakverdeling af. Ze springen in voor elkaar bij afwezigheid en in duo staan ze garant voor de dagdagelijkse inhoudelijke werking van Jong Groen. Beiden zetelen ze automatisch in de raad van bestuur die een zevental keren per jaar samenkomt. Tenslotte overleggen ze regelmatig met de “moederpartij” Groen.

De (co-)voorzitter (politiek)(x/m/v) van Jong Groen is het gezicht en de trekker van Jong Groen. Hij is het aanspreekpunt en de spreekbuis. Het is de verantwoordelijkheid van de voorzitter dat Jong Groen zichtbaar is, maar ook dat ingenomen standpunten gedragen zijn. Als gezicht van Jong Groen is de voorzitter welbespraakt en charismatisch.

De focus van de co-/ondervoorzitter (beweging)(v/x/m) ligt bij het opvolgen en begeleiden van de interne werking. Het is een echte netwerker die dicht bij de leden en de afdelingen staat. In het nieuwe huishoudelijke reglement zal zich dat vertalen in de pijler beweging. Je bent vlot met sociale media, je stelt je toegankelijk op en je bent een echte people manager met een groot hart voor Jong Groen.

Afdelingsverantwoordelijke

Als afdelingsverantwoordelijke neem je heel wat werk op achter de schermen, je ondersteunt de afdelingen en werkt hiervoor nauw samen met de afdelingsmedewerker. Als stevige tandem zijn jullie het aanspreekpunt en gezicht voor afdelingen. Jullie bieden vormingen aan of advies op maat. Ook bemiddelen kan al eens tot je taken behoren, maar sterke troeven zijn vooral enthousiasmeren en het delen van ervaring (uit verschillende afdelingen). Bij voorkeur heb je ook al eens geproefd van de werking van een Jong Groen-afdeling.

Internationaal Secretaris

De internationaal secretaris (x/v/m) is een bruggenbouwer. Je vertolkt de Jong Groen-standpunten op internationale fora. Deze bijeenkomsten bereid je voor samen met de ‘werkgroep internationaal’. Je roept deze werkgroep met leden van Jong Groen één keer om de twee maanden samen. Bij drukke voorbereidingen kan het nodig zijn om vaker samen te komen. Je maakt leden van Jong Groen warm om samen met jou deel te nemen aan internationale activiteiten (zoals de Algemene Vergadering van FYEG, de Europese koepel van groene jongeren, evt. zomer- en winterkampen, acties in Brussel …) om de stem van onze organisatie te vertegenwoordigen. Dat doe je door te communiceren over de internationale werking en jongeren op activiteiten erover aan te spreken. In de eerste plaats zijn FYEG en GYG (de internationale koepel van groene jongeren) onze belangrijke internationale partners. Jij zorgt voor een goed (en regelmatig) contact tussen Jong Groen en beide organisaties. Uiteraard is een aardig woordje Frans en Engels meegenomen.

Pers- en Communicatieverantwoordelijke

Als pers- en communicatieverantwoordelijke verzorg je samen met de e-campaignersgroep de sociale mediakanalen van Jong Groen. Je bent eindverantwoordelijke en coördinator van de externe communicatie van alle acties, standpunten, activiteiten… Je beheert de perslijst en werkt samen met de hoofdredacteur van het ledenblad Vlam. Je bent bij voorkeur een goede webredacteur, hebt een vlotte pen en bent goed op de hoogte van de do’s & don’ts van sociale media. Idealiter ben je reeds bekend met het schrijven van een persbericht.

Bestuurslid Actie

Als bestuurslid Actie stimuleer en begeleid je het organiseren van acties. Je staat in voor de zichtbare en effectieve aanwezigheid van Jong Groen op acties en betogingen door partnerorganisaties. Je biedt vorming in het organiseren van acties, lokaal en nationaal, en werkt nauw samen met de pers- en communicatieverantwoordelijke, voorzitters (co- en/of (onder)voorzitter) en betrokken werkgroepen. Je weet (bestuurs)leden te enthousiasmeren en aan te zetten tot goed voorbereide acties met het oog op maximale impact.

Bestuurslid Vrijwilligersbeleid

Als bestuurslid Vrijwilligersbeleid bekommer je je om het onthalen, rekruteren en coachen van Jong Groen-leden. Je evalueert het vrijwilligersbeleid en innoveert met je eigen visie. Je weet veel over het management, activeren en werven van vrijwilligers. Je staat tevens in voor het ‘exit-beleid’ van Jong Groen ten aanzien van uittredende en afzwaaiende leden en het bedanken van vrijwilligers.

Je werkt hiervoor nauw samen met de stu-verantwoordelijke, afdelingsverantwoordelijke, medewerkers en Provinciale Afdelings Coordinators. Je hebt bijzondere aandacht voor toegankelijkheid en diversiteit. Bij voorkeur ben je een aanspreekbare, sociale, toegankelijke persoon die ieders talenten en interesses weet te ontdekken en te activeren.

Bestuurslid Basisdemocratie en Standpunten

Als bestuurslid Basisdemocratie zorg je voor een actueel en steeds evoluerend basisdemocratisch systeem van standpuntbepaling (online en offline). Samen met je werkgroep garandeer je de open en bottom-up-werking van Jong Groen. Je staat ook in voor het beheer en toegankelijk maken van de gestemde standpunten (website/archief), opiniestukken en debatfiches voor alle Jong Groen-leden. Woorden als ‘grassroots’ en ‘ledeninspraak’ behoren tot je basiswoordenschat.

Studentenverantwoordelijke

Als studentenverantwoordelijke ben je het externe aanspreekpunt van de nationale stu-werking van Jong Groen. Je zit het stu-overleg voor, rapporteert aan het bestuur en plaatst studententhema’s op de agenda. Je ondersteunt de verschillende stu-afdelingen van Jong Groen en biedt vorming en advies op maat aan waar nodig of gewenst. Bij voorkeur heb je al eens geproefd van de werking van een Jong Groen-stu-afdeling en ben je als student thuis in al wat studentikoos is, leeft op de campus en in de hoofden en harten van studenten.

Campagneleider (tijdelijke functie)

Als campagneleider (m/v/x) leid en coördineer je de online en offline verkiezingscampagne van Jong Groen. Je werkt nauw samen met alle andere betrokken bestuursleden en je campagneteam. Je weet een team aan te vuren en bent niet bang van deadlines. Bij voorkeur draaide je al eens mee in een campagne. Specifiek zal je dit werkjaar toewerken naar de Europese en nationale verkiezingen van mei 2019.

Raad van bestuur

Voor deze functies kan je mensen nomineren. De raad van bestuur komt een zes tot tien keer per jaar samen. Belangrijker dan ervaring is je motivatie en interesse in de zakelijke kant van een vzw. Een voorzitter en secretaris hebben we al. We zoeken nog twee personen. Eén iemand die de IT-infrastructuur wil organiseren. En een tweede is of een penningmeester of een personeelsverantwoordelijke. Voor de functies van de raad van bestuur geldt geen leeftijdsbeperking.

Penningmeester

Als penningmeester (m/x/v) heeft een begroting voor jou geen geheimen. Je bent vlot met cijfers en kan mensen begeleiden in het maken van financiële keuzes. De inkomende en uitgaande facturen bekijk je kritisch en geef je door aan de externe boekhouder (De Kleine Prins), waar je een goed contact mee onderhoudt.

Personeelsverantwoordelijke

Alles wat met het personeel te maken heeft komt bij jou terecht. Je onderhoudt nauw de contacten met het sociaal bureau dat zorgt voor de technische kant van de zaak (verwerking uurrooster, uitbetaling lonen, verzekeringen …). Daarnaast ken je het arbeidsreglement uit je hoofd en onderhoudt je goede contacten met de personeelsleden. Je zorgt voor tussentijdse evaluaties, intake en exitgesprekken, schrijft eventuele nieuwe vacatures uit en zorgt voor een optimale werksfeer.

IT-verantwoordelijke

De IT-verantwoordelijke houdt een overzicht over alle gebruikte software en websites van Jong Groen. Je stippelt een beleid uit hoe we hiermee moeten omgaan en je staat ook klaar om mensen te ondersteunen. Je maakt enkele handleidingen of organiseert vormingen om mensen op nationaal en lokaal niveau te helpen werken met e-mail (MailChimp), de website (NationBuilder), ledenbeheer (NationBuilder), sociale media (Twitter, Facebook, Instagram)...

Meer info over de functie van IT-verantwoordelijke.

Vertegenwoordigers

Voor de functies hieronder kan je ook mensen nomineren.

Jong Groen Afgevaardigden in de politieke raad van Groen

Jong Groen wordt vertegenwoordigd in de politieke raad van Groen door twee personen die niet dezelfde genderidentiteit hebben en verkozen worden door het Open Forum.

De afgevaardigden zorgen ervoor dat Jong Groen een actieve rol speelt in de politieke raad door standpunten, voorstellen, amendementen van Jong Groen in te dienen en te verdedigen op de politieke raad.

Indien het Open Forum een standpunt heeft ingenomen over een onderwerp dat op de politieke raad staat geagendeerd, zijn de afgevaardigden gebonden aan deze standpunten, zowel in hun tussenkomsten als in hun stemgedrag. Indien er geen formeel standpunt van Jong Groen is, voelen ze aan wat er leeft onder de leden. Hiervoor kunnen ze terugkoppelen met het bestuur.

De vertegenwoordigers brengen verslag uit over de politieke raad op het Open Forum en aan het bestuur.

Meer info over de structuur van Groen.

Vertegenwoordiger van Jong Groen in de Algemene Vergadering van 11.11.11

Als vertegenwoordiger van Jong Groen bij 11.11.11 ga je naar de Algemene Vergadering van de organisatie. Je houdt de vinger aan de pols van de Noord-Zuid-beweging.

Daarnaast volg je het Noord-Zuid-thema op bij Jong Groen en zorg je voor de link met 11.11.11. Het is een netwerk-functie, waarbij je de opportuniteiten voor samenwerking aangrijpt om de organisaties dichter bij mekaar te brengen.

Elk lid van Jong Groen is welkom om zich hiervoor kandidaat te stellen. Je koppelt als lid uiteraard enkele keren terug met het bestuur.

Doorlopende vacatures

Lid van een werkgroep

Binnen Jong Groen zijn verschillende inhoudelijke en organisatorische werkgroepen actief. Na het bestuursweekend, op de startdag en ergens midden oktober via mail, krijg je meer info over de werkgroepen waaraan je kan deelnemen. Schrijf je in en je wordt op de hoogte gehouden. Hiervoor zijn geen nominaties. Iedereen is welkom!

---------------------------------------------------------------------------------

* Organisatie verkiezingen

Wil je meer informatie over de organisatie van de verkiezingen of de motivatie voor deze manier van werken, dan kan je terecht bij de voorzitter van de raad van bestuur: stijn@jonggroen.be

Reacties

Please check your e-mail for a link to activate your account.
#detoekomstisvanons