Bestuursverkiezingen

Na de bestuursverkiezingen van 14 september zijn er nog enkele functies open. Jong Groen is nog op zoek naar één bestuurslid (voor 1 jaar) en drie mensen voor de raad van bestuur (voor 2 jaar). Deze functies zijn vrijwillig en dus onbetaald. Al je vervoerskosten worden natuurlijk wel terugbetaald.

Meer informatie kan je vragen aan robbe@jonggroen.be (voorzitter RvB) of remco@jonggroen.be (coördinator)

Interesse?

Je hebt nog tot 7 oktober om je kandidaat te stellen. Dit doe je door dit bestand in te vullen en te mailen naar remco@jonggroen.be. Schrijf je zeker ook in voor de startdag (12 oktober in Gent), dan verkiezen we deze posities.

Bestuur

Heb je interesse om je kandidaat te stellen voor het nationaal bestuur? Maar zoek je nog informatie over wat dat precies inhoudt en hoeveel tijd je hiervoor moet vrijhouden? Je leest er hier alles over! 

Het bestuur algemeen

Negen mensen vormen een jaar lang het bestuur van Jong Groen. Zij zijn samen verantwoordelijk voor de standpunten en de werking van Jong Groen, activiteiten en acties bedenken en uitvoeren. Zowel ecologische ideologen als organisatorische talenten voelen zich er thuis. De bestuursploeg is best complementair samengesteld en draagt inhoudelijk (politiek en beweging) de eindverantwoordelijkheid van Jong Groen. Het bestuur wordt ondersteund door twee personeelsleden en de raad van bestuur.

Een aantal nuttige zaken om te weten over het bestuur in het algemeen:

 • Je mag je als Jong Groen-lid kandidaat stellen voor een bestuursfunctie ongeacht je opleiding, genderidentiteit, seksuele voorkeur, etnisch-culturele achtergrond, leeftijd, sociale achtergrond of een eventuele fysieke of mentale beperking. Wat telt is je engagement en gedrevenheid.
 • Als verkozen bestuurslid moet je aanwezig zijn op het bestuursweekend dat van vrijdagavond 20 september tot zondagmiddag 22 september zal plaatsvinden. Op dit weekend maak je als bestuur samen de plannen voor het hele jaar, dus aanwezigheid is absoluut noodzakelijk. Hou dat weekend dus zeker nu al vrij! 
 • Als verkozen bestuurslid neem je in principe aan alle bestuursvergaderingen deel. De data van die vergaderingen leg je samen met de rest van het bestuur vast. Hou rekening met één weekavond om de twee weken. Traditioneel vinden die vergadering plaats in Brussel, maar het bestuur kan altijd onderling overeenkomen om op andere locaties te vergaderen.
 • Daarnaast word je verwacht aanwezig te zijn op de activiteiten die het bestuur overal in België organiseert (in principe altijd bereikbaar met het openbaar vervoer). Dat wordt al snel een avond per week en heel geregeld een weekendactiviteit. Als bestuurslid neem je dus een stevig engagement op. Wees je dus bewust dat dit een impact kan hebben op je andere engagementen of hobby's.
 • Als bestuurslid heb je een eigen functie, maar je engagement is zoveel meer. Boven alles ben je deel van een team en ga je dus met andere bestuursleden en vrijwilligers aan verschillende projecten werken die niet strikt genomen binnen de omschrijving van je functie vallen.
 • Wat je functie ook is, als bestuurslid ben je een aanspreekpunt voor alle leden van Jong Groen en help jij mee leden zich thuis te voelen binnen Jong Groen. Samen met de rest van het bestuur heb je in het bijzonder de verantwoordelijkheid om te zorgen dat nieuwe leden hun weg vinden.
 • Jong Groen staat in voor de kosten die je maakt in je functie. Zo betalen we bvb je vervoerskosten  terug. Heb je toch nog vragen, of voel je nog een financiële drempel om je kandidaat te stellen? Je financiële situatie mag je uiteraard niet tegenhouden om een bestuursfunctie op te nemen. Neem dus in alle vertrouwen en discretie contact op met Remco, coördinator van Jong Groen: remco@jonggroen.be of +32 479 20 56 81. Samen vinden we steeds een oplossing! 

Alle bestuursleden hebben een specifieke functie, met bijkomende verantwoordelijkheden.  Wil je meer informatie over deze functies? Twijfel dan niet om Remco te contacteren met je vragen.

Bij Jong Groen vinden we gelijkheid en een goede weerspiegeling van de samenleving belangrijk binnen onze werking - vandaar ook het gebruik van een genderquota. Aangezien er momenteel geen genderidentiteitsevenwicht is binnen de huidige bestuursploeg, kunnen enkel vrouwen of personen die zich niet als man identificeren zich kandidaat stellen voor de functie van vrijwilligersbeleid.

Bestuurslid Vrijwilligersbeleid

Motiveer en enthousiasmeer je graag? Ken je alles van groepsdynamieken? Denk je graag na over hoe een beweging zo inclusief mogelijk te werk kan gaan? Babbel je graag met leden en zeker de nieuwe leden? Weet jij hoe je mensen opvangt en thuis kan laten voelen? 

Het bestuurslid vrijwilligersbeleid staat in voor het rekruteren, onthalen en coachen van Jong Groen vrijwilligers. Je staat ook in voor het “exit-beleid” zodat oud-leden of uittredende bestuursleden betrokken blijven en zorgt voor de bedanking van  de actieve leden. 

Je evalueert het Jong groen beleid en innoveert dit samen met de rest van de bestuursploeg vanuit jullie visie. Dit alles doe je in samenwerking met de studenten - en afdelingsverantwoordelijke, afdelingsmedewerker; ondervoorzit.s.ter en provinciale opbouwwerkers binnen de werkgroep Afdelingen. Je neemt initiatief om nieuwe leden warm te onthalen en wegwijs te maken in de organisatie. Je ondersteunt daarvoor ook de werkgroepen. 

Het zou helemaal geweldig zijn als je ervaring hebt met het management van een grote groep vrijwilligers, en inzicht hebt in online platformen zoals Nationbuilder en Jong Groen Intern.

Raad van bestuur

Heb je zin om twee jaar lang de vzw Jong Groen mee vorm te geven? Dan heb je misschien wel interesse om je kandidaat te stellen voor de raad van bestuur! Zoek je nog informatie over wat dat precies inhoudt en hoeveel tijd je hiervoor moet vrijhouden? Je leest er hier alles over! 

De raad van bestuur komt een tiental keer per jaar samen. Belangrijker dan ervaring is je motivatie en interesse in de zakelijke kant van een vzw. Verwachte tijdsbesteding:

 • RvB-vergaderingen in Brussel → 1 avond per maand
 • Beantwoorden van vragen  via e-mail → +/- 4u per week
 • Functiespecifiek werk → +/- 1u per week
 • Je werk terugkoppelen aan een AV → 2 - 4 AV’s (halve dag) per jaar

Alle leden van de raad van bestuur hebben een specifieke functie, met bijkomende verantwoordelijkheden. Heb je nog vragen over deze functies? Neem dan contact op met robbe@jonggroen.be (voorzitter RvB) of remco@jonggroen.be (coördinator)

Financieel verantwoordelijke

De financieel verantwoordelijke (x/v/m) volgt de dagelijkse financiële administratie op, maakt en bewaakt het financieel beleid en ondersteunt andere Jong Groen vrijwilligers met het omgaan met geld van de vzw. 

Je ontvangt, betaalt en verwerkt facturen en onkostennota’s. Je stelt de jaarlijkse begroting op en presenteert die samen met het het jaarlijkse resultaat op de AV. Daarnaast maak en bewaak je ook  specifieke financiële beleidskaders (vb diversiteitsbeleid, sponsoring, weekends en zomerkampen…). Om onze vrijwilligers te ondersteunen, help je hen de juiste financiële keuzes te maken voor hun acties en maak je de onkostennota’s voor vrijwilligers overzichtelijk en beschikbaar. 

Om dit te kunnen doen hoef je zeker geen boekhouder te zijn. Het is belangrijk dat je punctueel bent en goed met cijfers en spreadsheets weg kunt. Omdat je vaak contact hebt met vrijwilligers, is het altijd handig dat je al die cijfers op een menselijke manier kan vertalen. Je krijgt hulp van ons geweldig boekhoudkantoor, dat zich ontfermt over alle administratieve en officiële documenten. Zij zullen je hier ook wegwijs in maken en je kunt hierop vertrouwen. Hun boekhoudsoftware maakt het allemaal zeer intuïtief.

Personeelsverantwoordelijke

Wil je graag het personeel van Jong Groen ondersteunen? Als personeelsverantwoordelijke (x/v/m) ben je soms hun reddende engel, soms hun strenge opzichter. Anders gezegd komt alles wat met het personeel te maken heeft bij jou terecht. Je onderhoudt nauw de contacten met het sociaal bureau, dat zorgt voor de technische kant van de zaak (verwerking uurrooster, uitbetaling lonen, verzekeringen …). Daarnaast ken je het arbeidsreglement uit je hoofd en onderhoudt je goede contacten met de personeelsleden. Je zorgt voor tussentijdse evaluaties, intake en exitgesprekken, schrijft eventuele nieuwe vacatures uit en zorgt voor een optimale werksfeer.

ICT-verantwoordelijke

Ben jij een ecologische ICT’er die onze online infrastructuur draaiende te houden? Werk je gestructureerd en op lange termijn? Ben je hulpvaardig en geduldig? heb je inzicht in e-mail, domeinnamen en HTML/CSS/JS? Kan je andreen hierover war maken en complexe zaken uitleggen? Heb je een ecologisch hart? 

Als ICT verantwoordelijke (x/v/m) ondersteun je onze belangrijkste infrastructuur:  G Suite (mailaccounts), NationBuilder ( website en ledenbestand), Facebook, Twitter en Instagram. Je voert ook technische werken uit in Nationbuilder. Eén van de grote werken voor de komende jaren is ons privacybeleid. Voor deze functie is het dus  handig als je een klein beetje programmeer (HTML/JS) en/of layouting (CSS) skills hebt. 

Je helpt het personeel en de vrijwilligers met hun vragen over de verschillende software. Waar nodig stel je ook handleidingen op of geef je gericht vormingen. Je tracht een beleid uit te werken rond de gebruikte software (bv toegangsrechten) en het bewaren en gebruiken van ledengegevens. Daarnaast ondersteun je vrijwilligers in de toepassingen van de juiste instellingen (privacyrechten, e-mailboxen aanmaken) en doe je aanbevelingen over software. 

 

* Organisatie verkiezingen

Wil je meer informatie over de organisatie van de verkiezingen of de motivatie voor deze manier van werken, dan kan je terecht bij de voorzitter van de raad van bestuur: robbe@jonggroen.be

Reacties

Please check your e-mail for a link to activate your account.
#detoekomstisvanons