Bestuursverkiezingen

In september is het weer zo ver! Dan gaat Jong Groen op zoek naar negen bestuursleden (voor 1 jaar) en vijf mensen voor de raad van bestuur (voor 2 jaar). De nominaties zijn net afgesloten, maar hier vind je nog wel alle info over de functies. Deze functies zijn vrijwillig en dus onbetaald. Al je vervoerskosten worden natuurlijk wel terugbetaald. Meer informatie kan je vragen aan [email protected] (voorzitter RvB) of [email protected] (coördinator)

Meteen iemand nomineren kan je hier

Timing

 • 4 september: de nominaties worden afgesloten
 • 9 september: alle kandidaten hebben hun kandidatuur ingediend
 • 14 september: verkiezingen van de nieuwe functies - stem voor je favoriete kandidaten*
 • 20 tot 22 september: het nieuwe team gaat op weekend
 • 05 oktober: Startdag: start van het nieuw jaar (presentatie bestuur, jaarplan en onthaal nieuwe leden)

Bestuur

Heb je interesse om je kandidaat te stellen voor het nationaal bestuur? Maar zoek je nog informatie over wat dat precies inhoudt en hoeveel tijd je hiervoor moet vrijhouden? Je leest er hier alles over! 

Voor deze functies kan je ook mensen nomineren!

Het bestuur algemeen

Negen mensen vormen een jaar lang het bestuur van Jong Groen. Zij zijn samen verantwoordelijk voor de standpunten en de werking van Jong Groen, activiteiten en acties bedenken en uitvoeren. Zowel ecologische ideologen als organisatorische talenten voelen zich er thuis. De bestuursploeg is best complementair samengesteld en draagt inhoudelijk (politiek en beweging) de eindverantwoordelijkheid van Jong Groen. Het bestuur wordt ondersteund door twee personeelsleden en de raad van bestuur.

Een aantal nuttige zaken om te weten over het bestuur in het algemeen:

 • Je mag je als Jong Groenlid kandidaat stellen voor een bestuursfunctie ongeacht je opleiding, genderidentiteit, seksuele voorkeur, etnisch-culturele achtergrond, leeftijd, sociale achtergrond of een eventuele fysieke of mentale beperking. Wat telt is je engagement en gedrevenheid.
 • Als verkozen bestuurslid moet je aanwezig zijn op het bestuursweekend dat van vrijdagavond 20 september tot zondagmiddag 22 september zal plaatsvinden. Op dit weekend maak je als bestuur samen de plannen voor het hele jaar, dus aanwezigheid is absoluut noodzakelijk. Hou dat weekend dus zeker nu al vrij! 
 • Als verkozen bestuurslid neem je in principe aan alle bestuursvergaderingen deel. De data van die vergaderingen leg je samen met de rest van het bestuur vast. Hou rekening met één weekavond om de twee weken. Traditioneel vinden die vergadering plaats in Brussel, maar het bestuur kan altijd onderling overeenkomen om op andere locaties te vergaderen.
 • Daarnaast word je verwacht aanwezig te zijn op de activiteiten die het bestuur overal in België organiseert (in principe altijd bereikbaar met het openbaar vervoer). Dat wordt al snel een avond per week en heel geregeld een weekendactiviteit. Als bestuurslid neem je dus een stevig engagement op. Wees je dus bewust dat dit een impact kan hebben op je andere engagementen of hobby's.
 • Als bestuurslid heb je een eigen functie, maar je engagement is zoveel meer. Boven alles ben je deel van een team en ga je dus met andere bestuursleden en vrijwilligers aan verschillende projecten werken die niet strikt genomen binnen de omschrijving van je functie vallen.
 • Wat je functie ook is, als bestuurslid ben je een aanspreekpunt voor alle leden van Jong Groen en help jij mee leden zich thuis te voelen binnen Jong Groen. Samen met de rest van het bestuur heb je in het bijzonder de verantwoordelijkheid om te zorgen dat nieuwe leden hun weg vinden.
 • Jong Groen staat in voor de kosten die je maakt in je functie. Zo betalen we bvb je vervoerskosten  terug. Heb je toch nog vragen, of voel je nog een financiële drempel om je kandidaat te stellen? Je financiële situatie mag je uiteraard niet tegenhouden om een bestuursfunctie op te nemen. Neem dus in alle vertrouwen en discretie contact op met Remco, coördinator van Jong Groen: [email protected] of +32 479 20 56 81. Samen vinden we steeds een oplossing! 

Alle bestuursleden hebben een specifieke functie, met bijkomende verantwoordelijkheden. Voor elk van deze functies kan je mensen nomineren. Wil je meer informatie over deze functies? Twijfel dan niet om het huidig bestuursduo te conatceren met je vragen: [email protected] (0474 92 79 82) en [email protected] (0479 31 87 44)

Het voorzittersduo: Voorzit.s.ter, ondervoorzit.s.ter, co-voorzit.s.ters

Heb je een heldere visie op de toekomst van Jong Groen? Enthousiasmeer je graag de mensen rondom je? Heb je geen schrik van een vergadering en ga je flexibel om met een drukke agenda? Ben je een organisatietalent? Bouw je graag een netwerk uit en contacteer je makkelijk mensen? Ben je een geboren teamspeler? Hak je makkelijk lastige knopen door? Dan is het voorzitterschap misschien wel iets voor jou! 

Een voorzittersduo dat alles voor het zeggen heeft en héél Jong Groen trekt? Zet dat maar uit je hoofd! De voorzitters zijn vaak het publiek gezicht van Jong Groen, maar werken achter de schermen nauw samen met een grote ploeg vrijwilligers, werkgroepen en afdelingen om Jong Groen op nationaal niveau richting te geven. 

De voorzit.s.ter vormt steeds een duo met de ondervoorzit.s.ter. Of ze verdelen de rollen als co-voorzit.s.ters. Samen trekken zij de nationale werking. De precieze taakverdeling kunnen ze zelf bepalen, maar belangrijk is wel dat de voorzit.s.ter de politieke werking van Jong Groen trekt, en de ondervoorzit.s.ter het bewegingsluik overziet. Ze staan hiervoor in nauw contact met het personeel en de raad van bestuur. Ze verzorgen het contact met Groen.

Het voorzittersduo is ook verantwoordelijk voor de coördinatie van het bestuur. Dat wil zeggen dat ze de vergaderingen van het bestuur voorzitten, maar ook dat ze bestuursleden ondersteunen bij hun werk, nationale werkgroepen mee opvolgen, en de prioriteiten en het jaarplan van de bestuursploeg bewaren. Ze treden op als coach voor de bestuursleden.

De co/voorzit.s.ter is de woordvoerder van Jong Groen. Je vertolkt dus de standpunten van Jong Groen en staat daarvoor in contact met de pers en andere organisaties (zoals Groen). Je zit daarnaast ook de vergaderingen van het open forum voor en neemt deel aan de raad van bestuur van Jong Groen. Je staat ook in voor de communicatie naar en samenwerking met de algemene vergadering en het personeel van Jong Groen.

De co/ondervoorzit.s.ter overziet en begeleidt de interne werking. Je bent een echte teamspeler en netwerker die dicht bij de leden en de afdelingen staat, zowel online als in real-life. Je bent dus vlot met sociale media en stelt je toegankelijk op. 

Afdelingsverantwoordelijke

Begrijp jij als geen ander dat de kracht van Jong Groen bij de lokale afdelingen ligt? Sta je vol bewondering voor alle activiteiten en initiatieven die afdelingen jaar in jaar uit organiseren, met heel beperkte middelen? Heb je zin om al dat enthousiasme te ondersteunen en versterken? Reis je graag rond in eigen land? 

De afdelingsverantwoordelijke zorgt dat er een beleid is gericht op de ondersteuning van de lokale afdelingen. Zo speel je dus een cruciale rol in het garanderen dat Jong Groen heel wat goed draaiende afdelingen heeft. Hiervoor bewaak je het deel uit het meerjarenplan en het jaarplan met betrekking tot de lokale werking.

Samen met het personeel ben je het aanspreekpunt voor lokale afdelingen: je vangt hun vragen en bezorgdheden op, organiseert vormingen waar nodig, en zorgt voor een goede dynamiek en informatie uitwisseling tussen afdelingen onderling. Je coördineert het bestuur in hun bezoeken aan de afdelingen.

Je helpt nieuwe afdelingen met hun opstart of verouderende afdelingen met hun doorstart. Je kan ook actief op zoek naar waar we nieuwe afdelingen uit de grond kunnen stampen. Tenslotte trek je ook de werkgroep Afdelingen en sta je de Provinciale Afdelingscoördinatoren bij in hun regionale werking.

Internationaal Secretaris

Heb je een grote interesse in Europese en international thema’s? Wil je een netwerk opbouwen van jonge ecologisten actief over heel Europa? Heb je zin om onze Europese federatie (FYEG) beter te leren kennen? Wil je ons contact met onze vrienden van Ecolo J versterken? Spreek je een aardig mondje Engels en Frans? 

De internationaal secretaris is het kruispunt tussen Jong Groen en de franstalige en  internationale jong groene beweging. Samen met je werkgroep ben je verantwoordelijk voor de afvaardiging van Jong Groen in de algemene vergadering van de Federation of Young European Greens (FYEG) waar je o.a. onze standpunten gaat verdedigen. Je staat ook in voor de informatiedoorstroming tussen Jong Groen en FYEG en tussen Jong Groen en andere europese jonge groenen. De Internationaal secretaris is bovendien ook verantwoordelijk voor de communicatie met, en eventuele afvaardiging aan, de Global Young Greens. 

In nauwe samenwerking met het voorzittersduo neem je ook de communicatie met onze franstalige zusterorganisatie Ecolo J voor je rekening. 

Ten slotte zorg je ervoor dat Jong Groen en onze leden alle kansen kunnen grijpen die er internationaal geboden worden. Denk aan acties, vormingen, zomerkampen, meetings en andere events georganiseerd doorheen Europa. Je helpt Jong Groenen op Erasmus om in contact te komen met de lokale groene jongerenpartij en zorgt dat buitenlandse groengezinde jongeren de kans hebben hier in België mee aan te sluiten.

Pers- en Communicatieverantwoordelijke

Ben je een krak in communicatie en schrijf je vlotjes toffe teksten? Begrijp je hoe de pers en media functioneert? Gaan je ogen blinken bij het idee om facebook en instagram strategieen uit te werken? Wil je leren en groeien in je communicatie skills?  

Het bestuurslid ‘pers en communicatie’ verzorgt de dagelijkse communicatie van Jong Groen. Daarin spelen de sociale media-kanalen van Jong Groen een belangrijke rol. De Jong Groen e-campaigners groep op facebook is een belangrijk klankbord voor dit bestuurslid en zorgt ervoor dat er voldoende input van de leden is voor de Jong Groen communicatie. 

Je bent ook eindverantwoordelijke / coördinator voor het communicatieluik van alle acties en standpunten van Jong Groen Nationaal. Daarvoor werk je nauw samen met de rest van de bestuursploeg. Om het contact met van de voorzit.s.ter met de pers te ondersteunen, beheer je de perslijst van Jong Groen en schrijf je al eens een persbericht.

Tenslotte werkt de pers en communicatieverantwoordelijke ook nauw samen met de hoofdredacteur van Vlam en Vlam online. 

Bestuurslid Actie

Ben je een creatieve activist? Kom je steeds gedreven op straat om onrecht aan te klagen? Zie je jezelf als een doener met organisatietalent? Schuilt er een hacktivist en/of knutselaar in je vingers? Maak je graag anderen voor acties warm?

Het bestuurslid Actie is verantwoordelijk voor het organiseren van Jong Groen acties. Samen met de rest van het bestuur en de werkgroep Ecowarriors worden er acties opgezet binnen het thematische traject en het jaarplan van het nationaal bestuur. Maar je kan ook andere kansen tot actie aangrijpen. Je staat in voor de aanwezigheid van Jong Groen op acties van het belgische middenveld zoals bijvoorbeeld de klimaatmarsen, manifestaties van Hart boven Hard, de pride, etc.

Dit bestuurslid trekt de actiewerkgroep ‘Ecowarriors’ (zowel online als in real life) waar acties worden bedacht en uitgevoerd. Samen zorgen de werkgroep en het bestuurslid zo voor acties met impact in onze samenleving  die de zichtbaarheid voor Jong Groen versterken.

Je ondersteunt, faciliteert en vormt ook vrijwilligers in het organiseren van acties, zowel lokaal als nationaal.  Om dit alles vlot te doen verlopen werk je nauw samen met de pers- en communicatieverantwoordelijke, het voorzittersduo, afdelingen en werkgroepen.  Tot slot ben je het aanspreekpunt voor vrijwilligers die bottom-up acties willen opzetten.

Bestuurslid Vrijwilligersbeleid

Motiveer en enthousiasmeer je graag? Ken je alles van groepsdynamieken? Denk je graag na over hoe een beweging zo inclusief mogelijk te werk kan gaan? Babbel je graag met leden en zeker de nieuwe leden? Weet jij hoe je mensen opvangt en thuis kan laten voelen? 

Het bestuurslid vrijwilligersbeleid staat in voor het rekruteren, onthalen en coachen van Jong Groen vrijwilligers. Je staat ook in voor het “exit-beleid” zodat oud-leden of uittredende bestuursleden betrokken blijven en zorgt voor de bedanking van  de actieve leden. 

Je evalueert het Jong groen beleid en innoveert dit samen met de rest van de bestuursploeg vanuit jullie visie. Dit alles doe je in samenwerking met de studenten - en afdelingsverantwoordelijke, afdelingsmedewerker; ondervoorzit.s.ter en provinciale opbouwwerkers binnen de werkgroep Afdelingen. Je neemt initiatief om nieuwe leden warm te onthalen en wegwijs te maken in de organisatie. Je ondersteunt daarvoor ook de werkgroepen. 

Het zou helemaal geweldig zijn als je ervaring hebt met het management van een grote groep vrijwilligers, en inzicht hebt in online platformen zoals Nationbuilder en Jong Groen Intern.

Bestuurslid Basisdemocratie en Standpunten

Is democratie voor jou een kernwaarde? Vind je inspraak van  leden cruciaal in de werking van Jong Groen? Heb je ideeën over hoe we zo veel mogelijk mensen kunnen betrekken? Wil je zoeken naar hoe we onze standpunten nog meer gedragen en inclusief kunnen opstellen? 

Het bestuurslid basisdemocratie en standpuntbepaling zorgt voor een steeds evoluerend basisdemocratisch systeem van standpunten bepalen (bvb online en via polls), waarbij er steeds voldoende ruimte is voor debat. Je bent dus verantwoordelijk voor het democratisch karakter van onze Open Fora (waar we officieel standpunten kunnen vastleggen) en hoe die standpunten worden bepaald. Laat dus  je creatieve geest los op onze beslissingsstructuren en hoe we omgaan met basisdemocratie. 

Daarnaast sta je ook in voor het beheer en toegankelijk maken van de gestemde standpunten, opiniestukken en debatfiches (via bvb website en archief) zodat we steeds transparant kunnen stellen waar we nu echt voor staan. 

Studentenverantwoordelijke

Heb je een hart voor de studenten die zijn aangesloten bij Jong Groen? Wil je hun impact op de campussen en universiteiten versterken? Vind je de stem van studenten binnen Jong Groen een noodzaak?  

De studentenverantwoordelijke trekt de nationale studentenwerking. Net zoals de afdelingsverantwoordelijke met afdelingen, ben je het aanspreekpunt van de studenten-werking van Jong Groen. Je ondersteunt de Studenten afdelingen in hun vragen en problemen, volgt hun werking en activiteiten op, en zorgt voor de communicatie tussen het bestuur en de studenten afdelingen. Je helpt hen om nieuwe leden aan te trekken en je gaat actief op zoek naar mensen die nieuwe studenten afdelingen willen opzetten (ook in hogescholen). 

Je zit het studenten-overleg voor en zorgt er zo voor dat de afdelingen elkaar ontmoeten en kunnen uitwisselen. Je rapporteert aan het bestuur en plaatst studententhema’s op de agenda van Jong Groen. 

Raad van bestuur

Heb je zin om twee jaar lang de vzw Jong Groen mee vorm te geven? Dan heb je misschien wel interesse om je kandidaat te stellen voor de raad van bestuur! Zoek je nog informatie over wat dat precies inhoudt en hoeveel tijd je hiervoor moet vrijhouden? Je leest er hier alles over! 

De raad van bestuur komt een tiental keer per jaar samen. Belangrijker dan ervaring is je motivatie en interesse in de zakelijke kant van een vzw. Verwachte tijdsbesteding:

 • RvB-vergaderingen in Brussel → 1 avond per maand
 • Beantwoorden van vragen  via e-mail → +/- 4u per week
 • Functiespecifiek werk → +/- 1u per week
 • Je werk terugkoppelen aan een AV → 2 AV’s (halve dag) per jaar

Alle leden van de raad van bestuur hebben een specifieke functie, met bijkomende verantwoordelijkheden. Voor elk van deze functies kan je ook mensen nomineren

Voorzit.s.ter

Als voorzit.s.ter van de raad van bestuur (x/v/m) ben je de eindverantwoordelijke van de vzw Jong Groen. Je organiseert de zakelijke kant samen met de andere bestuurders. Je roept de raad van bestuur samen, stelt de agenda op en zit de raden van bestuur en algemene vergadering voor. Je motiveert, coacht en ondersteunt de bestuurders ploeg. Daarnaast volg je enkele trajecten op zoals het vervolgtraject van de JG5000 (meerjarenplan), ben je klankbord voor de thema’s van de andere leden van de raad van bestuur en neem je heel wat algemene taken voor je rekening. 

Secretaris

De secretaris (x/v/m) ondersteunt het zakelijk beheer van Jong Groen. Je stelt de verslagen van de raad van bestuur en de algemene vergadering op, volgt de erkenning van afdelingen op, zorgt dat het officiële papierwerk in orde is (bestuurders in de statuten vermelden, verzekeringen in orde brengen, ...) en je helpt bij het goede verloop van bestuursverkiezingen en algemene vergaderingen door ze (mee) te organiseren. Daarnaast neem je verantwoordelijkheid op als trekker van enkele andere projecten, in overleg met de rest van het team van de raad van bestuur.

Financieel verantwoordelijke

De financieel verantwoordelijke (x/v/m) volgt de dagelijkse financiële administratie op, maakt en bewaakt het financieel beleid en ondersteunt andere Jong Groen vrijwilligers met het omgaan met geld van de vzw. 

Je ontvangt, betaalt en verwerkt facturen en onkostennota’s. Je stelt de jaarlijkse begroting op en presenteert die samen met het het jaarlijkse resultaat op de AV. Daarnaast maak en bewaak je ook  specifieke financiële beleidskaders (vb diversiteitsbeleid, sponsoring, weekends en zomerkampen…). Om onze vrijwilligers te ondersteunen, help je hen de juiste financiële keuzes te maken voor hun acties en maak je de onkostennota’s voor vrijwilligers overzichtelijk en beschikbaar. 

Om dit te kunnen doen hoef je zeker geen boekhouder te zijn. Het is belangrijk dat je punctueel bent en goed met cijfers en spreadsheets weg kunt. Omdat je vaak contact hebt met vrijwilligers, is het altijd handig dat je al die cijfers op een menselijke manier kan vertalen. Je krijgt hulp van ons geweldig boekhoudkantoor, dat zich ontfermt over alle administratieve en officiële documenten. Zij zullen je hier ook wegwijs in maken en je kunt hierop vertrouwen. Hun boekhoudsoftware maakt het allemaal zeer intuïtief.

Personeelsverantwoordelijke

Wil je graag het personeel van Jong Groen ondersteunen? Als personeelsverantwoordelijke (x/v/m) ben je soms hun reddende engel, soms hun strenge opzichter. Anders gezegd komt alles wat met het personeel te maken heeft bij jou terecht. Je onderhoudt nauw de contacten met het sociaal bureau, dat zorgt voor de technische kant van de zaak (verwerking uurrooster, uitbetaling lonen, verzekeringen …). Daarnaast ken je het arbeidsreglement uit je hoofd en onderhoudt je goede contacten met de personeelsleden. Je zorgt voor tussentijdse evaluaties, intake en exitgesprekken, schrijft eventuele nieuwe vacatures uit en zorgt voor een optimale werksfeer.

ICT-verantwoordelijke

Ben jij een ecologische ICT’er die onze online infrastructuur draaiende te houden? Werk je gestructureerd en op lange termijn? Ben je hulpvaardig en geduldig? heb je inzicht in e-mail, domeinnamen en HTML/CSS/JS? Kan je andreen hierover war maken en complexe zaken uitleggen? Heb je een ecologisch hart? 

Als ICT verantwoordelijke (x/v/m) ondersteun je onze belangrijkste infrastructuur:  G Suite (mailaccounts), NationBuilder ( website en ledenbestand), Facebook, Twitter en Instagram. Je voert ook technische werken uit in Nationbuilder. Eén van de grote werken voor de komende jaren is ons privacybeleid. Voor deze functie is het dus  handig als je een klein beetje programmeer (HTML/JS) en/of layouting (CSS) skills hebt. 

Je helpt het personeel en de vrijwilligers met hun vragen over de verschillende software. Waar nodig stel je ook handleidingen op of geef je gericht vormingen. Je tracht een beleid uit te werken rond de gebruikte software (bv toegangsrechten) en het bewaren en gebruiken van ledengegevens. Daarnaast ondersteun je vrijwilligers in de toepassingen van de juiste instellingen (privacyrechten, e-mailboxen aanmaken) en doe je aanbevelingen over software. 

Jaarthema

Ook dit jaar kan je als lid een thema naar voren schuiven dat volgens jou dringend door Jong Groen behandeld moet worden. Samen kiezen we een prioritair thema, waar de nieuw verkozen bestuursploeg een jaar lang aan de slag mee zal gaan. Onderdaan het nominatie formulier kan je een thema vermelden waar jij meer aandacht voor wil vragen.

Wordt lid van een werkgroep 

Binnen Jong Groen zijn verschillende inhoudelijke en organisatorische werkgroepen actief. Na het bestuursweekend, op de startdag en ergens midden oktober via mail, krijg je meer info over de werkgroepen waaraan je kan deelnemen. Schrijf je in en je wordt op de hoogte gehouden. Hiervoor zijn geen nominaties. Iedereen is welkom!

---------------------------------------------------------------------------------

* Organisatie verkiezingen

Wil je meer informatie over de organisatie van de verkiezingen of de motivatie voor deze manier van werken, dan kan je terecht bij de voorzitter van de raad van bestuur: [email protected] 

#detoekomstisvanons