15 okt 2018

Arabisch op school

Veel ouders sturen hun kinderen naar een weekendschool of de koranschool om hen Arabisch
aan te leren. Dit doen ze omdat dit de enige plek is waar kinderen Arabisch kunnen leren. Dit is
een vorm van totaal ongereguleerd onderwijs waar noch de kwaliteit, noch de inhoud van het
onderwijs vast ligt. Niemand weet hoeveel kinderen er naartoe gaan, wat ze leren, wat het
niveau is, of het “gematigd of radicaal” . Door naschoolse Arabische lessen aan te bieden op
school, creëer je concurrentie en garandeer je een kwalitatief leertraject. De VUB (Brussel) en het CLT (Leuven) bieden nu voor het eerst Arabisch voor kinderen aan, en de lessen zitten
vol. Middelbare scholen kunnen dit ook doen.

Reacties

Please check your e-mail for a link to activate your account.
#detoekomstisvanons